'Valpreventie is effectief en vermindert de druk op de zorg'

Onlangs schreef Medisch Contact dat aandacht voor vallen een zorginfarct moet afwenden. Niet voor niets zijn in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) afspraken gemaakt over valpreventie en krijgen gemeenten de taak om de ketenaanpak valpreventie in te richten voor hun inwoners van 65 jaar en ouder. Hiervoor zijn substantiële middelen beschikbaar en dat maakt het mogelijk om valpreventie op grote schaal landelijk te implementeren, zegt Elvera Overdevest, adviseur valpreventie bij VeiligheidNL. Dit meldt VeiligheidNL. 

In het GALA is een stevige ambitie geformuleerd over de ketenaanpak valpreventie en wordt ingezet op het opsporen van ouderen met een verhoogd valrisico, screenen, deelnemen van ouderen aan effectieve valpreventieve beweegprogramma’s en doorverwijzing naar structureel sport- en beweegaanbod.

Ketenaanpak

VeiligheidNL vindt het essentieel dat gemeenten en zorgverzekeraars samenwerken en de ketenaanpak valpreventie samen breed en systematisch organiseren. “De ketenaanpak valpreventie draagt bij aan minder valongevallen en vermindert de druk op de zorg. Zo blijven ouderen vitaal en kunnen zij langer genieten van de dingen die belangrijk voor hen zijn”, aldus Overdevest.

Door: Nationale Zorggids