Normal_pexels-matthias-zomer-339620__1_

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stelt Gouden Zorg onder verscherpt toezicht. Gouden Zorg biedt zorg aan huis in de omgeving Hengelo. Die zorg voldoet niet aan de normen voor goede zorg. Binnen 6 maanden moet Gouden Zorg de zorg verbeteren. Dit meldt IGJ.

Op 3 januari bezocht de inspectie Gouden Zorg. Dit was een vervolg op een eerder bezoek in 2022. De inspectie ziet risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Zowel de zorgverleners als de bestuurder moeten meer methodisch gaan werken. Dit betekent onder meer dat zij informatie over de plannen, tussentijdse evaluaties en resultaten beter moeten opschrijven.
 
Ook zijn de zorgverleners onvoldoende bekend met wetgeving waar zij mee te maken hebben of weten zij onvoldoende hoe zij deze kennis kunnen gebruiken. Een voorbeeld hiervan is de Wet zorg en dwang (Wzd). Daarnaast heeft Gouden Zorg te weinig deskundigheid in huis om een plan van aanpak te maken en deze uit te voeren. Dit is nodig om de zorg te verbeteren.

Deadline

Gouden Zorg voert verbeteringen niet snel genoeg door, daardoor kunnen risico’s voor de cliënten ontstaan. Daarom stelt de inspectie de thuiszorgaanbieder onder verscherpt toezicht. Gouden Zorg moet op zijn laatst 7 oktober 2023 voldoen aan de normen voor goede zorg. De inspectie volgt dit nauwgezet. Als het nodig is kan de inspectie verdere maatregelen nemen.
 
Door: Nationale Zorggids