Normal_pexels-pixabay-302083__1_

De afgelopen maanden hebben ruim twintig partijen intensief gediscussieerd over de toekomst van de ouderenzorg. Helaas bevat het conceptdocument dat eruit is gekomen geen concrete plannen én zijn vier van de betrokken partijen het nog steeds niet eens met de afspraken. Dit meldt EenVandaag.

In Nederland neemt de vergrijzing steeds meer toe, waarbij in 2024 een vierde van de bevolking ouder zal zijn dan 65. Daarbij zullen 2,5 miljoen mensen ouder zijn dan 75. Daarom is het van belang dat ouderenzorg hierop wordt aangepast. Het zal niet alleen van invloed zijn op de zorgsector, maar op de maatschappij in z'n geheel.

Generiek Kompas

Het ‘Generiek Kompas’ had de oplossing moeten zijn om de kwaliteit van ouderenzorg te blijven waarborgen in de toekomst. Daarin hadden 24 partijen een visie geschetst waarin alle mogelijke zorgvragen beantwoord werden.

Gelukkig zijn alle partijen het eens over de algemene visie die in het Kompas beschreven staan. Hoogleraar ouderenzorg Jan Hamers van Maastricht University is ook blij met de visie van het document: "Het is een algemeen, bijeen gepolderd document. Het zijn mooie plannen waar je het eigenlijk niet mee oneens kan zijn."

Helaas zijn de zorgpartijen V&VN, Verenso, Patiëntenfederatie en Zorgverzekeraars Nederland niet tevreden met de inhoud van het document. Zij vinden het Kompas te vaag en niet concreet genoeg, en willen dat de kwaliteit van ouderenzorg meetbaar is aan de hand van indicatoren. Deze waren volgens hun niet genoeg uitgewerkt.

Desondanks werd het Kompas ingeleverd bij het Zorginstituut voor goedkeuring. Op woensdag 26 april gaf het Zorginstituut het oordeel dat terwijl de visie goed is, de plannen nog concreter moeten en dat de afspraken ontbreken.

Nieuwe indicatoren

Hamers vindt ook dat de regels rondom kwalitatieve ouderzorg te vaag zijn en dat er duidelijkere indicatoren moeten komen. Het risico is nu namelijk groot dat er verwarring ontstaat na het lezen van het Kompas.

De taken van mantelzorgers staat veelal beschreven in het document. Terwijl zij al een grote rol spelen in het leven van ouderen, krijgen zij nog meer zorgtaken erbij volgens het Kompas. "Dan kan er bijvoorbeeld verwacht worden dat mantelzorgers taakjes in het verpleeghuis moeten uitvoeren, terwijl dat echt niet de bedoeling is. Als een mantelzorger klusjes wil doen mag dat, maar het moet geen verplichting worden."

Op 1 december 2023 wordt er een nieuwe versie van het Kompas ingeleverd bij het Zorginstituut, inclusief indicatoren. Hamers twijfelt aan de haalbaarheid hiervan. "Als ze helemaal nieuwe indicatoren gaan ontwikkelen niet. Als ze deels oude indicatoren gebruiken, dan misschien wel."

Door: Nationale Zorggids