Jongere vvt-professionals verwachten huidig werk niet tot hun pensioen te doen

Met name jongere verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners verwachten niet tot hun pensioen hun huidige werk voort te zetten en binnen de zorgsector te blijven werken. Dit dreigend verlies is een zorgwekkende ontwikkeling gezien de groeiende personeelstekorten in de verpleging en verzorging. De oudere zorgprofessionals daarentegen lijken juist in de zorg te blijven werken. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel, meldt het kennisinstituut. 

De verwachting van zorgprofessionals om de zorgsector te verlaten groeit met de leeftijd tot 39 jaar. Verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners van 35 tot en met 39 jaar schatten de situatie het somberst in. Van hen verwacht 58 procent niet in staat te zijn om hun huidige werk tot de pensioengerechtigde leeftijd voort te kunnen zetten en denkt ander werk buiten de zorgsector te gaan uitoefenen.

Andere baan

Naarmate de leeftijd van zorgprofessionals toeneemt is een afname te zien in de intentie van zorgprofessionals om te veranderen van werk, werkgever of de zorgsector te verlaten. Vanaf de leeftijd van 50 jaar hebben minder zorgprofessionals plannen om komend jaar hun huidige baan te verlaten.

Zorgsector verlaten

Gezien de groeiende personeelstekorten is het behoud van zorgprofessionals in de verpleging en verzorging is essentieel. Het onderzoek laat zien dat het aantal zorgprofessionals dat nadenkt over het veranderen van werk in de laatste tien jaar wel vrij stabiel is gebleven. Dit is een positieve bevinding, gezien onder meer de toenemende werkdruk in de zorg. Toch overwoog als nog 33 procent van de zorgprofessionals het afgelopen jaar om te veranderen van werk, werkgever of de zorg te verlaten.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/oudere-professionals-de-verpleging-en-verzorging-lijken-blijvers-voor-jongeren-dat-veel, geraadpleegd op 01-06-2023