Lagere oversterfte door corona in goed scorende verpleeghuizen

In verpleeghuizen met een hoge bewonerstevredenheid was er tijdens de coronapandemie een lagere oversterfte dan in verpleeghuizen die minder goed scoorden. Ook blijken ziekteverzuim onder personeel en de inzet van extern personeel een rol te hebben gespeeld bij de oversterfte in verpleeghuizen. Onderzoekers Marlies Bär, Judith Bom, Pieter Bakx en Bram Wouterse van de Erasmus Universiteit deden hier onderzoek naar, zo meldt de universiteit.

Bekend is dat ouderen en vooral de zwakkere ouderen een hoger risico hebben op overlijden door corona. In een Rotterdams verpleeghuis kwam de helft van de bewoners in een paar weken tijd te overlijden. Bijna de helft van alle sterftes door corona zijn verpleeghuisbewoners. De onderzoekers vonden die oversterfte in verpleeghuis dusdanig hoog dat onderzocht moest worden wat de oorzaken hiervan waren.

Hogere bewonerstevredenheid op Zorgkaart Nederland

Natuurlijk speelde een zwakkere gezondheid van ouderen en het tekort aan beschermende middelen een rol, maar de Rotterdamse onderzoekers wilden weten of bepaalde kenmerken van verpleeghuizen samenhingen met oversterfte. En dat blijkt het geval. Zorginstellingen die hoog scoren op Zorgkaart Nederland hadden een lagere oversterfte dan zorginstellingen die laag scoren. Zorgverleners geven als reden hiervoor bijvoorbeeld dat in oude gebouwen waar mensen geen eigen kamer of badkamer hadden het moeilijker was om de coronamaatregelen na te leven.

Extern personeel

Ook het ziekteverzuim onder personeel in verpleeghuizen bleek verband te houden met de hogere oversterfte in 2021, ondanks de hoge vaccinatiegraad onder ouderen. Verpleeghuizen die veel met extern personeel werkten hadden eveneens hogere oversterfte. “Wij zijn nog zoekende naar hoe dit kan. Mogelijk werkten zorgfreelancers bij verschillende instellingen waardoor ze het virus makkelijker verspreiden.” De onderzoekers benadrukken dat ze niet weten hoe de coronarichtlijnen in ieder verpleeghuis werden nageleefd, dus daar is geen oordeel over te vellen.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky