Nationale Zorggids

NZG Nieuwsarchief

Normal_normal_kaars_overlijden_dood

In juni overleden 1.150 meer mensen dan verwacht


In week 26, 27 juni tot en met 3 juli, overleden ongeveer 3.050 mensen. Dat zijn er net iets minder dan in de week ervoor en meer dan verwacht voor deze periode. In heel juni overleden ongeveer 1.150 meer mensen dan verwacht, er was sprake van oversterfte in alle weken. De sterfte was vooral hoger onder Wlz-zorggebruikers en 65-plussers. Dit mel...

Normal_oude_vrouw

Effecten vergrijzing steeds beter zichtbaar in uitgaven gezondheidszorg


De vergrijzing van de Nederlandse bevolking wordt steeds beter zichtbaar in de uitgaven aan gezondheidszorg. In 2019 werd in Nederland 44 van de bijna 97 miljard euro besteed aan zorg voor mensen van 65 jaar en ouder. Dementie is de ziekte waaraan met 10,3 miljard euro het meeste geld werd besteed. Dit meldt het RIVM. 

Normal_tsja

'Meer publieksvoorlichting, minder regels en lagere administratieve lastendruk'


Namens de Praktijkondersteuners en Praktijkverpleegkundigen (POH, POHPVK, POH-ouderen en POH-GGZ), doktersassistenten, Physician Assistants en Praktijkmanagers, heeft NVDA-voorzitter Linde Gonggrijp, de leden van de Tweede Kamer de petitie ‘De huisartsenzorg verzuipt’ aangeboden. Gezamenlijke beroepsverenigingen roepen de partijen en de minister...

Normal_bouwen

'Bouwen voor mensen met dementie is hoognodig en het loont'


De komende jaren moeten er volgens Conny Helder zeker 50.000 extra woningen komen voor ouderen die zorg nodig hebben. Alzheimer Nederland pleit voor het bouwen van 11.000 dementievriendelijke woningen per jaar. Dat meldt ANP Expert Support.

Normal_medicijnen

Tekort zorgpersoneel daalt met 14 procent door gepast gebruik medicijnen


Door beter, slimmer en gepast medicijngebruik kan het arbeidstekort in de zorg dalen met 3.000 à 6.000 voltijdbanen (fte). Dit is een reductie van 8 à 14 procent van het tekort aan zorgpersoneel. Dat blijkt uit een onderzoek van PwC Strategy&, in samenwerking met voormalig zorgminister Ab Klink. Dat meldt ANP Expert Support. 

Normal_normal_vaccinatie_vaccineren_coronavaccinatie

Herinneringsuitnodiging voor alle volwassenen om alsnog coronavaccin te halen


Vanaf vrijdag 8 juli ontvangen volwassenen die gevaccineerd zijn maar nog geen booster of herhaalprik hebben gehaald, een herinneringsbrief van het RIVM en/of een sms van GGD GHOR Nederland. Men wordt op deze manier eraan herinnerd om de coronavaccinaties, waarvoor ze eerder waren uitgenodigd, alsnog te halen. Juist nu het aantal besmettingen me...

Normal_palliatieve_zorg_ouderenzorg

150 miljoen euro extra voor palliatieve zorg en geestelijke verzorging thuis


Met goede palliatieve zorg kan de kwaliteit van leven worden verhoogd voor mensen die niet meer beter worden. Daarom versterkt minister Conny Helder voor Langdurige Zorg de palliatieve zorg en geestelijke verzorging thuis. Tussen 2022 en 2027 komt in totaal 150 miljoen euro beschikbaar om de bekendheid van palliatieve zorg te vergroten en de kwa...

Normal_ziekenhuis

Umc’s worden belangrijker als onderzoeksinstelling


Door de vergrijzing van de samenleving en verschuivingen in de zorg zijn de universitair medische centra de afgelopen jaren minder, maar wel complexere zorg gaan leveren. Hun omzet nam toe en hun onderzoeksproductie groeide. Dat meldt ANP Expert Support. 

NZG Ouderenzorg Informatie

NZG Blog

Aanraking zegt meer dan 1000 woorden

Normal_lily_monori_van_dijken

Tranen door aanraking, het verlangen om aangeraakt te worden, aanraking waar je zo aan toe bent dat je tranen gaan rollen als het moment daar is. In een werkoverleg met professionals op de afdeling Gynaecologie en het team geestelijke verzorgers en maatschappelijke werkers in het UMC Utrecht, werd de behoefte aan aanraking van een oncologische p...

NZG Topvacatures

NZG Interview

Tante Co geeft bewoners van zorginstellingen de inspraak over hun leven terug

Normal_tante_co_0494


Welk toetje vindt u het lekkerst? En bent u weleens eenzaam? Het zijn slechts twee voorbeelden van de vele vragen die zorginnovatie Tante Co bewoners van zorginstellingen w...