Nationale Zorggids

NZG Nieuwsarchief

Normal_doctor-g5cee08467_1920

Werkgevers hebben goed zicht op huidige vraag naar zorgprofessionals


Werkgevers kunnen goed inschatten wat de huidige behoefte is aan verschillende typen zorgprofessionals. Wat de vraag naar zorgprofessionals voor de komende vijf jaar zal zijn kunnen zij globaal inschatten. Om een juiste inschatting te maken van de toekomstige vraag en het aanbod in beroepsgroepen in de gezondheidszorg, lijkt het daarom raadzaam ...

Normal_ouderenzorg

Wat is jouw ervaring met de Wet zorg en dwang?


Sinds 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht. Deze wet regelt het inzetten van onvrijwillige zorg. Ieder(in) wil graag weten wat jouw ervaring is met de Wzd en onvrijwillige zorg.

Normal_rss_entry-342942

KNMI geeft vanaf elf uur code oranje af vanwege hitte


Het KNMI geeft voor dinsdag in het zuiden, oosten en midden van het land vanaf 11.00 uur code oranje af vanwege de hoge temperaturen. In het midden en zuiden worden maximumtemperaturen van 38-39 graden verwacht. In het noorden zijn temperaturen van 32 tot 36 graden mogelijk.

Normal_ijsje

Ouderenorganisatie: let op uzelf en anderen


Vanaf vandaag is het hitteplan van kracht. Dat betekent dat iedereen wordt opgeroepen genoeg te drinken, zich niet te veel in te spannen en verkoeling te zoeken. Onder andere ouderen zijn extra kwetsbaar tijdens hete periodes. Dat meldt ANBO.

Normal_cdc-bkc-m0iz4sk-unsplash

Week 28: vertrouwen ongevaccineerden, centaurusvariant & Tante Co


Iedere vrijdag kun je bij ons terecht voor een weekoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of belangrijkste nieuwsitems per werkdag. Deze week waren onder meer hervormingen in de jeugdhulp, de centaurusvariant van het coronavirus en Tante Co in het nieuws. In dit weekoverzicht de belangrijkste gebeurtenissen van ...

Normal_tante_co_0494

Ontmoet Tante Co: een digitale zorginnovatie die ouderen een stem moet geven


Als zorginstelling wil je weten wat er leeft onder je cliënten. Waar maak je ze blij mee? Wat zouden ze graag anders zien? Kortom: Waar hebben ze behoefte aan? Tante Co is een manier om daarachter te komen. Het interactieve scherm op wielen schotelt bewoners van zorginstellingen allerlei leuke meerkeuzevragen voor. Tante Co is al op bijna honder...

Normal_alleen_tijdens_eerste_coronagolf_nam_aantal_bezoeken_aan_huisartsen_af

Preventie: gemeenten en zorgverzekeraars werken steeds beter samen


Gemeenten en zorgverzekeraars werken steeds beter samen om preventie voor risicogroepen te organiseren. Tegelijkertijd heeft de coronapandemie een remmende werking gehad op de uitvoering daarvan. Dit blijkt uit een evaluatie van het RIVM naar deze samenwerking en een onderzoek naar de invloed van de coronapandemie op interventies gericht op prev...

Normal_ziekenhuis

Stamceltherapie biedt hoop herstel spierkracht bij zeldzame spieraandoening


Een consortium geleid door wetenschappers van het Maastricht UMC+ start met klinische trials voor een innovatieve stamceltherapie tegen onder meer genetische spieraandoeningen en spierafbraak bij ouderen. Op 13 en 28 juli krijgen de eerste twee patiënten met een erfelijke spieraandoening van de energiestofwisseling, gezonde lichaamseigen spierst...

NZG Ouderenzorg Informatie

NZG Blog

Aanraking zegt meer dan 1000 woorden

Normal_lily_monori_van_dijken

Tranen door aanraking, het verlangen om aangeraakt te worden, aanraking waar je zo aan toe bent dat je tranen gaan rollen als het moment daar is. In een werkoverleg met professionals op de afdeling Gynaecologie en het team geestelijke verzorgers en maatschappelijke werkers in het UMC Utrecht, werd de behoefte aan aanraking van een oncologische p...

NZG Topvacatures

NZG Interview

Tante Co geeft bewoners van zorginstellingen de inspraak over hun leven terug

Normal_tante_co_0494


Welk toetje vindt u het lekkerst? En bent u weleens eenzaam? Het zijn slechts twee voorbeelden van de vele vragen die zorginnovatie Tante Co bewoners van zorginstellingen w...