Nationale Zorggids

NZG Nieuwsarchief

Normal_geweld__kindermishandeling__mishandeling

3 miljoen euro toegewezen aan projecten in programma GHNT


Het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) heeft onlangs bekendgemaakt welke projecten een (extra) financiële impuls krijgen vanuit de projectenpool van Denken naar Doen 2019. In totaal is er een bedrag van ruim 3 miljoen toegewezen aan projecten voor structurele aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit meldt huiselijkgeweld.nl. 

Normal_memory_lane1

Rotterdamse wethouder reikt eerste Memory Lane uit aan senioren


Zorgwethouder Sven de Langen en Mieke Melis van Wmo radar overhandigden maandag de allereerste Memory Lane aan mevrouw Martinus, zelfstandige bewoonster in een seniorencomplex te Rotterdam Centrum. Van de vijftig senioren die woonachtig zijn in Rotterdam Centrum en Overschie is zij de eerste die weer actief betrokken raakt bij het leven van alle...

Normal_hersens__hoofd

Gezond gewicht beperkt ook op latere leeftijd risico dementie


Ook op latere leeftijd heeft het zin om op een gezond gewicht te letten, en daarmee het risico op cognitieve achteruitgang te beperken. Dit concluderen onderzoekers van het Radboudumc op basis van hersenonderzoek bij ouderen met overgewicht en de ziekte van de kleine vaten in de hersenen, vaak cerebral small vessel disease of cSVD genoemd. In ee...

Normal_rolstoel_mantelzorg_wandelen_handicap_beperking

Ziekteverzuim en verloop in de zorg bereiken recordhoogte


Het ziekteverzuim in de zorg blijft maar toenemen. Met name in de gehandicaptenzorg, ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg (ggz) is het verzuim hoog en is er daardoor meer verloop onder medewerkers. Het ziekteverzuim steeg vorig jaar met 0,2 procent naar 5,9 procent en het percentage vertrekkende werknemers steeg met 1,5 procent naar 15,7 p...

Normal_bejaarde_oudere_wandelen_rollator

11 procent van de ouderen vanaf 90 jaar is arm


Uit onderzoek van het Centraal Planbureau blijkt dat 11 procent van de senioren van 90 jaar en ouder onder de armoedegrens leeft. Zij hebben veelal meer zorgkosten dan anderen, wat een flinke hap uit hun portemonnee neemt. Dit meldt Trouw. 

Normal_rss_entry-195748

Irritatie in coalitie over 'voltooid leven'


Regeringspartij D66 wil vaart zetten achter een initiatiefvoorstel dat stervenshulp bij voltooid leven mogelijk moet maken. Dat valt niet goed bij de ChristenUnie.

Normal_rss_entry-195796

'Positie pensioenfondsen blijft ongewis'


De financiële positie van pensioenfondsen blijft penibel. Begin vorige maand dook de gemiddelde dekkingsgraad voor het eerst in 2,5 jaar onder de 100 procent en daar is die begin september nog steeds. De kans op pensioenkortingen neemt daardoor verder toe.

Normal_rolstoel_oudere_bejaarde_handicap

Aanwijzing Olcea beëindigd: instelling levert geen zorg en dagbesteding meer


De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de aanwijzing voor Olcea Nieuwe Zorglandschap beëindigd. De reden hiervoor is dat Olcea per 1 augustus is gestopt met het leveren van zorg en dagbesteding. Olcea leverde thuiszorg in Hengelo en Enschede en had in beide steden een locatie voor dagbesteding. Dit meldt IGJ. 

NZG Ouderenzorg Informatie

NZG Blog

Plan van aandacht

Normal_lily_monori_van_dijken__2_

Ik heb dit verhaal samen met een 39-jarige patiënte en haar man geschreven. Ze heeft me uitgebreid verteld over haar medische achtergrond en haar ervaringen in het ziekenhuis, ook de minder positieve. Het gaat te ver om haar gehele medische geschiedenis hier te delen. Maar zonder afbreuk te doen aan haar geschiedenis en ervaringen, heb ik geprob...

NZG Interview

Ervaringsdeskundigen zeggen: 'Recht op powernap verdient plaats in cao'

Normal_stethoscoop_2


Artsen en verpleegkundigen op de afdeling Intensive Care van het Radboudumc in Nijmegen kunnen sinds half mei dit jaar hun batterij opladen in speciale ‘powernapkamers’. Me...