Nationale Zorggids

NZG Nieuwsarchief

Logo_inspectie_szw

Werkgevers zorg pakken werkdruk nog onvoldoende aan


De Inspectie SZW constateert dat de beheersing van arbeidsrisico’s in de sector Zorg en Welzijn licht is verbeterd maar nog niet voldoende is. Hoewel er meer aandacht is voor de aanpak van agressie in de sector, is er nog veel verbetering nodig voor de aanpak van  psychosociale arbeidsbelasting en met name de werkdruk.  Dit staat te lezen in de ...

Normal_bejaard_koppel_relatie_ouderen

Ouderenbonden verdeeld over voorstel ouderenpolitie


Ouderenmishandeling moet gesignaleerd worden door hulpverleners zoals huisartsen, thuiszorgmedewerkers, mantelzorgers of hun ondersteuners, en niet door speciale agenten. Dit meldt de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) op de eigen website.

Normal_legionella

'Legionella bij honderden vakantieadressen'


(Novum) - Zeker 753 Europese vakantieverblijven kampten tussen 1990 en 2011 met periodieke, soms jaarlijkse legionellabesmettingen. Dat schrijft NRC Handelsblad zaterdag op basis van eigen onderzoek. In totaal staan twaalfduizend adressen op de lijst die ooit eens in verband zijn gebracht met legionella, een bacterie die de dodelijke veteranenzi...

Normal_legionella

'Legionella bij honderden vakantieadressen'


(Novum) - Zeker 753 Europese vakantieverblijven kampten tussen 1990 en 2011 met periodieke, soms jaarlijkse legionellabesmettingen. Dat schrijft NRC Handelsblad zaterdag op basis van eigen onderzoek. In totaal staan twaalfduizend adressen op de lijst die ooit eens in verband zijn gebracht met legionella, een bacterie die de dodelijke veteranenzi...

Normal_van_rijn

Kabinet schrapt voorgenomen 10-uursgrens pgb


De ministerraad heeft er op voorstel van staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mee ingestemd om de voorgenomen 10-uursgrens in het persoongebondenbudget (pgb) te schrappen. Dit betekent dat 45.000 bestaande cliënten met minder dan 10 uur begeleiding per week op 1 januari 2014 hun pgb behouden.

Normal_ouderen_handen_thuiszorg_steun

Zorgcentrum te onveilig voor ouderen met ernstige gebreken


Het woonzorgcentrum van de Elisabeth Otter-Knoll Stichting in Amsterdam moet op last van de Inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ) 32 bewoners binnen anderhalve maand laten overplaatsen. Familieleden en relaties van deze groep bewoners werden gisteravond op de hoogte gebracht tijdens een besloten bijeenkomst. Dit meldt het Parool.

Normal_lesauto

Seniorenkeuring rijbewijs eenvoudiger


Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) wil de seniorenkeuring voor het autorijbewijs eenvoudiger maken. De minister heeft de Gezondheidsraad om advies gevraagd over de mogelijkheden om de procedure te vereenvoudigen. De minister heeft eerder al besloten de keuringsleeftijd te verhogen van 70 naar 75 jaar. Deze maatregel gaat naar...

Normal_darmen

Bevolkingsonderzoek darmkanker gaat van start in 2014


Na overleg met deskundigen heeft minister Edith Schippers van Volksgezondheid besloten dat de proef voor het bevolkingsonderzoek naar darmkanker in september kan beginnen. Voordat de pilot van start gaat wacht de minister nog een advies af van de Gezondheidsraad. 

NZG Ouderenzorg Informatie

NZG Blog

Glimlach in de spiegel en zij glimlacht ook

Normal_lily_monori_van_dijken

Je bent dementerend en kijkt in de spiegel. Op een of andere manier constateer je dat je eigen beeld anders is dan anders.  Door een bepaald gevoel of energie wat wordt getriggerd. Een positieve prikkel kan het geluksgevoel vergroten. Een mantelzorger vertelde mij dat een keer en ik geloof daar zeker in. Door persoonlijk contact kun je die prikk...

NZG Topvacatures

NZG Interview

Geen coschappen door corona: hoe kwamen coassistenten deze periode door?

Normal_jurrien_loosveld


Midden maart kregen bijna alle coassistenten bericht dat hun coschappen per direct werden stopgezet. De redenen: de kans op besmetting met corona en het ontbreken van een n...