Normal_mantelzorg_mantelzorger_ouderen_vgz_youtube_still

Zorgpartners Midden-Holland gaat op termijn vier zorgcentra sluiten om de bezuinigingen in de AWBZ te kunnen opvangen. Dat meldt Medical Facts.

Het beleid van de overheid gaat er vanuit dat cliënten met een bepaalde zorgzwaarte niet meer in zorgcentra opgenomen mogen worden. Uitgangspunt wordt dat cliënten zo lang mogelijk thuis blijven wonen en daar thuiszorg ontvangen. Vanaf 1 januari 2013 geldt dit voor de ZZP 1 en 2. Vanaf 1 januari 2014 gaat dit ook gelden voor de ZZP 3 en met ingang van 2016 krijgt ook 50% van de huidige ZZP 4 geen recht meer op (betaald) verblijf in een verpleeg- of verzorgingstehuis. Zorgpartners Midden-Holland ziet zich genoodzaakt de komende jaren ingrijpende maatregelen te nemen.

Vanaf 2013 tot 2020 zal Zorgpartners ongeveer 534 verzorgingsplaatsen moeten inleveren. Dit heeft tot gevolg dat een aantal centra in de komende zes jaar zal sluiten. Dit geldt voor Moerdregt in Moordrecht, Souburgh in Waddinxveen, Irishof in Gouda en Geerestein in Ouderkerk aan den IJssel. De consequenties van de sluiting van deze centra en de genoemde verschuiving van plaatsen zullen voor alle centra van Zorgpartners merkbaar zijn. Een deel van de ingeleverde capaciteit verwacht Zorgpartners op te vangen door fors in te zetten op thuiszorg.

De veranderingen hebben veel impact op zowel bewoners, medewerkers als vrijwilligers. De komende periode worden de plannen verder uitgewerkt. Bewoners, medewerkers, vrijwilligers, ondernemingsraad en cliëntenraden worden hierbij nauw betrokken.

© Nationale Zorggids