Normal_patient_dialyse

Nierdialysepatiënten kunnen het beste een Body Mass Index (BMI) hebben van 24. Dan maken zij de minste kans dat zij vroegtijdig aan nierfalen overlijden. Dat meldt Artsennet.

Promovendus Stefan Arsov van de Rijksuniversiteit Groningen deed onderzoek naar patiënten met End Stage Renal Disease (ESRD), een chronische en onomkeerbare nierziekte. De nieren zijn niet meer in staat om afval of overtollig water af te voeren. Patiënten met ESRD zijn afhankelijk van nierdialyse of een niertransplantatie.

Arsov onderzocht hoe snel de hoeveelheid afvalstoffen stijgt in de huid van ESRD-patiënten. Die stijging blijkt jaarlijks zeven tot negen keer groter dan bij gezonde proefpersonen. De stijging van afvalstoffen in de huid is volgens Arsov een belangrijke voorspeller voor sterfte. Volgens de onderzoeker hangt de stijging van afvalstoffen samen met de BMI-waarde van de patiënt. Arsov concludeert dat een BMI van 24 zorgt voor de kleinste jaarlijkse stijging. Volgens de promovendus kan het optimaliseren van de voeding wellicht leiden tot minder sterfte onder nierpatiënten.

© Nationale Zorggids