IGZ

Uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) blijkt dat de zorg in verpleeghuis Velserduin op meerdere punten tekort schiet. Dit meldt Skipr. 

De locatie, onderdeel van Zorgbalans, moet zich verbeteren in de dossiervoering, waarbij de IGZ de indruk heeft dat clientinformatie vooral mondeling wordt overgedragen in plaats van dit ook schriftelijk vast te leggen. 
Ook de medicatieveiligheid is in het geding, doordat er niet altijd een actueel medicatieoverzicht van de bewoners beschikbaar is en zowel de verstrekking als de opslag van de medicijnen beter kunnen. 
 
Hoewel de zorgbehoeften en individuele wensen van clienten als leidraad zouden moeten dienen voor het zogeheten 'zorgleefplan,' staan deze wensen en behoeften niet altijd juist verwoord in dit plan. Hierdoor is het voor de medewerkers niet goed mogelijk om in te spelen op de unieke situatie per bewoner. 
Zorgbalans is één van de grootste zorgaanbieders in de regio Kennemerland met zorgdiensten in Velsen-Noord, Heemskerk, Beverwijk, IJmuiden, Driehuis, Santpoort-Noord en -Zuid, Velserbroek, Spaarndam, Bloemendaal, Zandvoort, Haarlem, Aerdenhout, Bentveld, Heemstede, Vogelenzang, Bennebroek en Hillegom.
 
© Nationale Zorggids