Normal_headache1

Van 1 tot en met 7 september is het de Migraine Week. Migraine is een chronische hersenziekte en volgens de World Health Organization de zevende meest invaliderende ziekte. Van de 3,1 miljoen migrainepatiënten in Nederland bezoekt meer dan een miljoen geen arts, waardoor de kans op een verkeerde of te late behandeling groot is. De Nederlandse Vereniging voor Hoofdpijnpatiënten, de Vereniging van Nederlandse Hoofdpijncentra en Novartis organiseren de Migraine Week om dit te veranderen. 

Het doel van de Migraine Week is kennis en bewustwording over migraine bevorderen. Migraine is een complexe aandoening met wisselende symptomen en is daarom soms moeilijk te diagnosticeren. Een campagne gericht op patiënten en gezondheidsmedewerkers (huisartsen, apothekers en drogisten) moet ervoor zorgen dat migraine beter gediagnosticeerd wordt en efficiënter aangepakt.                                                                                    
 
Migraine is de duurste hersenaandoening in Nederland: deze kost ons land 1,7 miljard euro per jaar vanwege verzuim en productiviteitsverlies. Een patiënt die lijdt aan migraine is tijdens een onbehandelde aanval voor 43,3% invalide en kan dan niet veel meer dan in het donker in bed liggen. Hoofdpijnneuroloog Dr. Peter van den Berg onderzoekt momenteel de economische gevolgen van migraine in Nederland. Onder regie van de Hoofdpijnpatiëntenvereniging is onlangs de ‘Richtlijn Migraine en Werk’ opgesteld door alle betrokken beroepsverenigingen op dit gebied (neurologen, psychologen, huisartsen, pijnverpleegkundigen, werkgevers, arbeids- en bedrijfsgenees-kundigen, verzekeringsgeneeskundigen).
 
Enkele feiten op rij:
  • Nederland telt 3,1 miljoen migrainepatiënten tussen 18 en 65 jaar. Daarnaast hebben ook 250.000 kinderen migraine. 
  • Iedere dag hebben meer dan 70.000 Nederlanders een migraineaanval. 
  • Migraine is de duurste hersenaandoening en kost Nederland 1,7 miljard euro per jaar door verzuim en productiviteitsverlies.
  • Een migraineaanval duurt meestal langer dan vier uur en kan tot wel drie dagen aanhouden. 
  • Depressie komt driemaal vaker voor bij patiënten die lijden aan migraine of ernstige hoofdpijn, dan bij gezonde personen.
© Nationale Zorggids