Logo_rivm_logo

(Novum) - Bij 823 mensen in Nederland is afgelopen jaar een tuberculosebesmetting vastgesteld, iets minder dan in 2013. Bijna driekwart van het aantal tbc-patiënten in 2014 is geboren in het buitenland en bijna altijd gaat het om asielzoekers. De meesten komen uit Somalië, Marokko en Eritrea.

Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), die dinsdag door KNCV Tuberculosefonds naar buiten zijn gebracht. Het aantal mensen dat besmet is met multiresistente tuberculose MDR-tbc, een variant waar gezondheidsorganisaties zich erg veel zorgen over maken, is in Nederland gedaald. Vorig jaar waren er zes mensen besmet met MDR-tbs, in 2013 waren dat er zeventien.

Tuberculose is een infectieziekte die kan leiden tot ernstige schade van de longen en andere organen. Naar schatting is een derde van de wereldbevolking geïnfecteerd met de tbc-bacterie.