Normal_kind_gezicht

Mensen met een lichtere verstandelijke beperking kunnen steeds moeilijker meekomen in de maatschappij, in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. De zorgvraag van deze groep mensen is sterk gestegen, dit blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Oorzaak is dat de maatschappij steeds ingewikkelder wordt. Dit meldt Gemeente.nu. 

Meedoen in het onderwijs, de maatschappij of op de arbeidsmarkt wordt voor mensen met een IQ tussen de 50 en 85 steeds ingewikkelder. Dit concludeert het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) aan de hand van onderzoek. Er is een sterke toename in de zorgvraag van mensen met een lichtere verstandelijke beperking (ofwel mensen die een IQ hebben die tussen de 50 en 85 ligt). Er is echter geen sterke toename in het aantal mensen met een lichte verstandelijke beperking. Volgens het SCP is de oorzaak van de toename in de hulpvraag dat de maatschappij steeds ingewikkelder wordt. Mensen met een lichtere verstandelijke beperking kunnen daardoor steeds moeilijker meekomen. De maatschappij maakt het voor deze mensen moeilijker om goed te kunnen functioneren, en het onderwijs en de arbeidsmarkt zijn minder hapbaar dan voorheen. Voorbeelden zijn het regelen van bankzaken via het internet en het reizen met de OV-chipkaart. 
 
Mensen met een lichtere verstandelijke beperking hebben vaak problemen op het gebied van sociale redzaamheid. Zo hebben zij onder meer moeite met lezen en schrijven en zijn zij vaak onvoldoende in staat een regulier beroep uit te oefenen. Dit resulteert vaak in verschillende problemen zoals schulden, een zeer beperkt sociaal netwerk en geen werk. 
 
De begeleiding van deze groep mensen zou zich te veel richten op wat zij niet kunnen, in plaats van wat zij wel kunnen. Volgens het SCP heeft het focussen op wat zij wel kunnen echter tot gevolg dat de aandacht gericht wordt op het aanleren van vaardigheden waarmee deze mensen zoveel mogelijk zelfstandig taken kunnen uitvoeren. 
 
© Nationale Zorggids