Normal_parkeerplaats_gehandicapten_gehandicaptenparkeerplek

Het ziet er niet naar uit dat er dit jaar 1.600 beschutte werkplekken, ofwel werkplekken voor gehandicapten buiten sociale werkplaatsen, gecreëerd gaan worden. Bij lange na niet. Hiermee dreigt een cruciaal deel van de Participatiewet te mislukken. Dit blijkt uit een brief van staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) aan de Tweede Kamer, zo meldt Trouw. 

In de Participatiewet zijn de bijstand, sociale werkplaatsen en de regelingen voor jonggehandicapten samengevoegd. Het werkplan houdt in dat er, op termijn, 30 duizend beschutte werkplekken moeten komen. Dit zijn werkplekken bij gewone bedrijven of de overheid die extra begeleiding aanbieden aan de gehandicapten, of die de werkplek aanpassen waar nodig. Dit jaar moeten er 1600 beschutte banen gecreeerd worden. 
 
Nederland telt 393 gemeenten. 73 hiervan hebben besloten helemaal nog geen beschut werk aan te bieden. Dat is een vijfde van de gemeenten. Daarnaast kunnen maar 114 gemeenten van de 320 gemeenten die wel werken aan het werkplan aangeven hoeveel plekken zij dit jaar aan bieden. Dat is slechts een derde. Deze 114 gemeenten hebben het doel om dit jaar 422 werkplekken aan te bieden. Dat is ongeveer een kwart van de 1600 die zouden moeten komen. Echter, in de praktijk lijken er zelfs nog minder beschutte werkplekken te komen dan de beoogde 422. Bij het UWV is namelijk nog maar 41 keer advies gevraagd. De gemeenten moeten echter voor de inrichting van een beschutte werkplek met het UWV om tafel. Er is dus over nog maar 41 gehandicapten gesproken met het UWV. Dit gesprek hoeft echter niet te betekenen dat er werkelijk een beschutte werkplaats gerealiseerd is. 
 
Volgens Klijnsma zijn 206 gemeenten nog bezig met uitwerking van hun beleid. Een van de redenen voor gemeenten om geen beschut werk aan te bieden is een te krap budget. “Gemeenten geven aan dat de kosten per plek hoog zijn en vinden de daarvoor bestemde middelen uit het Participatiebudget te laag,” zo schrijft de staatssecretaris. 
 
© Nationale Zorggids