Normal_images__7_
ActiZ, de brancheorganisatie van zorgondernemers, luidt vandaag de noodklok tijdens het Rondetafeloverleg over wijkverpleging. Volgens ActiZ overwegen steeds meer organisaties om een cliëntenstop in te voeren. “De wijkverpleging staat financieel onder water: in 2015 én in 2016,” zo gaat ActiZ vandaag de woordvoerders van zorg van de Tweede Kamer vertellen, meldt Skipr. 
Uit eerdere berichtgeving is duidelijk geworden dat er niet genoeg geld is voor de financiering van de wijkverpleging. Er wordt dit jaar een tekort van minstens 242 miljoen euro verwacht. Volgens ActiZ moeten zorgverzekeraars snel over de brug komen met extra geld, want steeds meer thuiszorgorganisaties dreigen een cliëntenstop te overwegen. Zorgverzekeraars Nederland heeft ook aangegeven dat er meer geld beschikbaar moet komen voor zorg thuis. Het bijcontracteren is inmiddels gestart. 
 
ActiZ wil het ook met de woordvoerders van de Tweede Kamer hebben over het inkoopbeleid voor de wijkverpleging van volgend jaar. De organisatie heeft een analyse van het inkoopbeleid gedaan en stelt dat er meer een samenhangende inkoop moet komen. Zorgverzekeraars zouden nu hun eigen keuzes maken voor wat betreft het inkopen van verpleging en verzorging, de oproepbare en specialistische zorg en van specifieke zorgvormen. Samenhang is een randvoorwaarde 'om specialistische voorzieningen overeind te houden en om gericht aan zorginnovatie en aan kwaliteit een impuls te kunnen geven', aldus ActiZ. Tevens is de organisatie verontrust over de forse tariefkortingen die de zorgverzekeraars in 2016 door willen voeren. De start- of basistarieven liggen veelal tussen de 85 en 90 procent van het tarief dat door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld is. Ook wordt een deel van de financiering terugverdienbaar. Als de resultaten goed zijn, kan het geld worden terugverdiend. 
 
© Nationale Zorggids