Normal_martin_van_rijn_staatssecretaris_vws_pvda

Demissionair staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid is er niet in geslaagd om voor het zomerreces duidelijkheid te scheppen over kinderen die geweigerd worden voor de Wet langdurige zorg (Wlz). De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) noemt het teleurstellend dat ouders nu nog altijd niet de zorg kunnen aanvragen die hun kind met een beperking nodig heeft. Dit meld Zorgvisie.

Kinderen met een beperking worden regelmatig geblokkeerd voor zorg vanuit de Wlz op grond van het huidige afwegingskader. Deze is specifiek voor volwassenen geschreven, waardoor kwetsbare kinderen buiten de boot vallen. In het voorjaar van 2016 werd er al een motie ingediend in de Tweede Kamer om te vragen om een apart afwegingskader voor kinderen. Het onderzoek dat het ministerie van Volksgezondheid hierop liet uitvoeren loopt al anderhalf jaar en een concrete oplossing lijkt nog niet binnen handbereik.

“Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) kijkt naar toegangscriteria zoals of iemand levenslang beperkt is en of die persoon 24 uur per dag zorg nodig heeft”, zegt Frank Bluiminck, directeur van VGN. “Omdat kinderen met een beperking zich op een moeilijk voorspelbare manier ontwikkelen, wordt op basis van deze criteria het merendeel van kinderen met een beperking geweigerd.” Dit zorgt voor grote onrust onder de ouders van deze kinderen en een gebrek aan juiste zorg.

Van Rijn verstuurde onlangs een Kamerbrief over de kwestie maar daarin wordt niet ingegaan op concrete oplossingen waar de ouders wat aan hebben. Volgens Bluiminck zijn de zorgarrangementen via de gemeente niet altijd toereikend voor de beperkingen van het kind. De gemeente stuurt de ouders daarom door naar de Wlz, maar daar worden ze geweigerd. “Gemeenten hebben de plicht voor deze kinderen te zorgen. Dus laat de gemeenten deze zorg organiseren zoals de ouders dat willen”, aldus de VGN-directeur. Als de zorg onder de Wlz valt, kunnen gemeenten en de zorgkantoren onderling de kosten verrekenen en wordt het kind niet de dupe van de oneerlijke criteria.

Door: Redactie Nationale Zorggids