Normal_images__1_

Gemeenten en zorgaanbieders moeten meer aandacht besteden aan de zorg en welzijn van mensen met een beperking of chronische ziekte. Dit zegt samenwerkingsverband Kwaliteitvanleven.nl naar aanleiding van eigen onderzoek onder bijna dertigduizend deelnemers. 58 procent van de respondenten onder de 65 jaar met een ziekte of handicap beoordelen hun kwaliteit van leven met een 6 of lager. Dat meldt Per Saldo.

Zo hebben hulpbehoevenden onder de 65 jaar onvoldoende energie, ze voelen zich onzeker over de toekomst en hebben het gevoel dat ze niets bijdragen aan de samenleving. Maar ook ouderen met een leeftijd van 65+ ervaren een lage kwaliteit van leven en kampen met dagelijkse beperkingen. Dit geldt voor ongeveer de helft van de ouderen met een chronische aandoening of beperking.

Volgens Kwaliteitvanleven.nl is er nog veel winst te behalen in het sociale domein, maar ook zeker de gehele zorgsector. Zo is er meer aandacht nodig voor de situatie waarin een cliënt zich bevindt en de factoren die invloed hebben op het dagelijks leven en de gezondheid.

Kwaliteitvanleven.nl is een samenwerking tussen Patiëntenfederatie Nederland, Mezzo, Per Saldo, Zorgbelang Nederland, KBO-PCOB en NOOM.

Door: Redactie Nationale Zorggids