Normal_kantoor_baan_ontslag

Als het aan de publieke sector ligt, wordt het aantal banen in het Banenplan niet langer verdeeld tussen het bedrijfsleven en de overheid. De sector wil af van de huidige quota voor de banen die gecreëerd moeten worden vanuit de Participatiewet. Jan de Vries, voorzitter bij CNV Connectief, vindt dat werkgevers in de publieke sector mensen met een arbeidsbeperking hiermee laten zitten. Dat meldt Zorgvisie. 

“Er zijn sectoren in de publieke sector die keurig hun aandeel hebben geleverd, zoals provincies. Zij bewijzen dat het wel kan. Werkgevers moeten niet terugkrabbelen nu het op uitvoeren aankomt”, zegt De Vries. Hij noemt het dan ook onacceptabel dat werkgevers nu ineens de afspraken uit het sociaal akkoord aan de laars willen lappen.

Overheids- en onderwijswerkgevers hebben de afgelopen jaren niet voldoende banen gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. In de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten uit 2015 is vastgelegd dat werkgevers die geen of onvoldoende invulling geven aan de gemaakte afspraken daarvoor heffingen kunnen krijgen opgelegd. Om die reden stellen werkgevers in de publieke sector de afspraken ter discussie. De CNV voorzitter vindt dat zij de gemaakte afspraken niet zomaar kunnen negeren, maar juist een voorbeeld moeten zijn voor de andere sectoren.

In het eerste jaar werd het afgesproken aantal gehaald. Uit de nieuwste cijfers blijkt dat er eind 2016 in totaal 22.554 banen voor deze doelgroep zijn ontstaan. Daarmee is ook aan de doelstelling van het tweede jaar ruimschoots voldaan. Het gaat om 18.957 banen in de marktsector en 3.597 bij de overheid. Wat daarbij opvalt is dat de groei van het aantal banen bij werkgevers in de markt heeft plaatsgevonden. 

Door: Redactie Nationale Zorggids