Logo_schermafbeelding-2016-10-17-om-18.44.18

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht op Menz.nu verlengd. Op 17 februari 2017 stelde de IGZ de organisatie uit Almelo voor vier maanden onder verscherpt toezicht. De inspectie geeft Menz.nu nog twee maanden extra tijd voor de benodigde verbeteringen. Dat meldt IGZ. 

Menz.nu heeft verbeteracties in gang gezet en de inspectie ziet een opgaande lijn. Maar de kwaliteit van zorg voldoet nog niet helemaal aan de normen. Menz.nu heeft een nieuwe bestuurder aangesteld en deze heeft een flinke start gemaakt met verbetermaatregelen. Maar de instelling heeft meer tijd nodig voor alle verbeteringen en de inspectie geeft die nu. Daarom verlengt de IGZ het verscherpt toezicht tot 2 oktober.

Menz.nu is een organisatie die zich richt op kwetsbare jongvolwassenen en volwassenen met of zonder verstandelijke beperking. De organisatie biedt 24-uurszorg, wonen met begeleiding, ambulante begeleiding, ondersteuning en creatieve therapie.  

Door: Redactie Nationale Zorggids