Normal_geld__portemonnee__muntgeld

Inwoners van Zwolle kunnen binnenkort gebruik maken van ondersteuning vanuit de gemeente als zij als gezin te maken hebben met meerdere persoonsgebonden budgetten (pgb’s) uit verschillende wetten. Het bijhouden van de administratie voor de verschillende zorgvragen is een lastig klusje en daarom start de gemeente een pilot om deze gezinnen via speciale teams te ondersteunen. Alle leden van de gemeenteraad stemden in met het plan. Dit meldt Algemeen Dagblad.

Het plan voor een integraal gezins-pgb moet gezinnen ondersteuningen waarin gebruik wordt gemaakt van tenminste twee sociale regelingen. Het gezin krijgt in deze situatie één gezins-pgb en niet allemaal losse budgetten die voor ieder lid van het gezin anders is. Hierdoor wordt de administratie die verbonden zit aan het persoonsgebonden budget ook makkelijker gemaakt en is de pgb-houder bovendien niet in zijn eentje verantwoordelijk voor een goed verloop van de zorg. “De zorg op elkaar laten aansluiten is enorm lastig, maar dit probleem wordt nu nog bij de inwoners neergelegd”, zegt Wietse de Boer, raadslid van de ChristenUnie in Zwolle. “Als zo’n persoon omvalt, ben je nog verder van huis.”

Zwolle is niet de eerste gemeente die de pilot uitvoert. In Woerden en Delft lopen al sinds 2015 vergelijkbare projecten waarbij inwoners met een gezins-pgb ondersteund worden. De gezinnen krijgen onder andere hulp bij thema’s zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zorgtaken, jeugdhulp, passend onderwijs en schuldhulpverlening.

Door: Redactie Nationale Zorggids