Normal_kind_leerproblemen_leren_lezen_boek_leesprobleem_motivatie

De moeder van de tienjarige Marijn heeft van de leerplichtambtenaar in Apeldoorn gelijk gekregen in het besluit haar autistische zoon niet naar school te sturen. Het leerlingenvervoer dat uitgevoerd wordt door PlusOV, zou voor veel problemen zorgen voor Marijn en een aantal andere kinderen in de omgeving van Apeldoorn, Deventer en Zutphen. De jongen hoeft niet naar school, tot de problemen zijn verholpen. Dit meldt De Stentor.

Leerplichtambtenaar Sebastiaan Witteveen stelt dat de moeder goed heeft gehandeld. “In het belang van Marijn, vanwege zijn autisme, staan wij erachter dat hij thuisblijft.” De moeder moest haar zoon afgelopen maandag huilend en schoppend in het busje duwen, zodat hij naar school gebracht kon worden. Die middag heeft ze hem zelf opgehaald en dinsdag deelde ze de school en leerplichtambtenaar mee dat ze haar zoon nu thuishoudt.

PlusOV regelt het leerlingenvervoer en dagbestedingsvervoer in de regio, in opdracht van de gemeenten. De problemen zouden gaan over wisselende routes en steeds andere kinderen die in hetzelfde busje vervoerd worden. Ook zou de chauffeur aan de kinderen hebben gevraagd waar hij heen moest rijden. Marijn vertoonde gedrag dat zijn moeder totaal niet van hem kende. “Marijn heeft vastigheid nodig, dezelfde kinderen en dezelfde route.”

Witteveen stelt dat er op dit moment meer kinderen thuiszitten, maar hij heeft geen exacte aantallen. “We komen graag in contact met ouders, om samen de afweging te maken of het terecht is dat een leerling thuis blijft of dat een andere oplossing voor een leerling wel werkt, zodat hij of zij alsnog naar school kan.” De moeder van Marijn heeft met PlusOV gebeld om de problemen aan te kaarten, maar daar werd naar eigen zeggen laconiek op gereageerd. Verschillende gemeenten erkennen de problemen met het bedrijf en hebben daarom zelf alternatief vervoer ingeschakeld voor de kinderen. Zo kunnen zij toch op een prettige manier naar school gebracht worden.

Door: Redactie Nationale Zorggids