Normal_jetta_klijnsma_sociale_zaken__participatiewet_wajong

De Participatiewet moet meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen, maar niet alle Kamerleden vinden dat dit in de praktijk goed loopt. Iedereen moet mee kunnen doen. Dat is het uitgangspunt van de Participatiewet. Die wet moet ervoor zorgen dat meer mensen met een arbeidsbeperking werk vinden, liefst bij een gewone werkgever. Omdat niet alle Kamerleden vinden dat dit goed loopt, gaan ze in debat met staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit meldt Tweede Kamer.

Jasper van Dijk (SP) vreest dat de arbeidsgehandicapten "genadeloos aan de kant worden gezet" door de bezuinigingen op sociale werkplaatsen. Er zijn zelfs gemeenten die helemaal geen beschutte werkplekken creëren, signaleert Raemakers (D66). Gijs van Dijk (PvdA) benadrukt dat iedereen moet kunnen rekenen op goed werk met fatsoenlijk loon en op steun als het even tegenzit. Want werk is meer dan een loonstrookje. Werk brengt je ook sociale contacten en de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen.

Kabinet en werkgevers hebben in het sociaal akkoord van 2013 afgesproken dat er extra banen zouden komen voor mensen met een ziekte of handicap: de zogenaamde banenafspraak. Volgens SP, PvdA en GroenLinks schiet vooral de overheid tekort in het aanbieden van deze banen. Volgens Klijnsma is het "inderdaad geen gezicht" dat de markt het afgesproken aantal banen wel haalt en de overheid intussen in gebreke blijft. Zij heeft de rest van het kabinet daarop aangesproken. De overheid krijgt van haar nog één jaar extra om het been bij te trekken.

Iedereen gaat erop vooruit, was de strekking van Prinsjesdag. Maar is dat zo? Jasper van Dijk en Voortman (GroenLinks) constateren dat de Wajongers wél een korting van vijf procent op hun uitkering krijgen per 2018. En dat is in hun ogen zeer onterecht. De staatssecretaris raadt de Wajongers aan de rekenhulp van het UWV te gebruiken, want het zou in de praktijk mee kunnen vallen vanwege hun toeslagen. Maar ze zegt ook dat ze graag zou zien dat er meer geld komt voor de Wajongers.

Misschien komt er bij de behandeling van de begroting voor 2018 een amendement om dat te regelen. De Kamer stemt 26 september over de moties.