Normal_normal_doof_gebarentaal_speciaal_onderwijs

WerelddDovenDag wordt dit jaar gevierd op 23 september in Amsterdam, Rotterdam en Groningen. Verschillende dovencentra openen zaterdag hun deuren om meer bekendheid te genereren voor doofheid en voor de Nederlandse Gebarentaal (NGT). Organisator Dovenschap wil dit jaar extra aandacht vragen voor de wettelijke erkenning van NGT (Nederlandse Gebarentaal), die tot op heden nog steeds niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd. Dat meldt Dovenschap. 

Dovenschap maakt zich er al jaren hard voor: het Nederlands publiek ervan doordringen hoe belangrijk het is dat NGT wettelijk erkend wordt. Er bestaat bij horende Nederlanders veel onwetendheid over de dovengemeenschap en de dovencultuur. Veel mensen hebben geen idee dat NGT voor ongeveer 20.000 Nederlanders de primaire taal is en een belangrijk onderdeel van hun cultuur en identiteit.

Taalwetenschappers hebben decennia geleden al aangetoond dat NGT aan alle kenmerken van een echte taal voldoet, maar dat besef is in de horende samenleving nog lang niet doorgedrongen. Veel horenden zien NGT niet als een volwaardige taal, maar als een soort van pantomime dat dove mensen helpt om met elkaar te communiceren. En dat terwijl NGT een prachtige, rijke taal is met een eigen lexicon en grammatica, meent Dovenschap.

“Net als Fries of Limburgs zou ook de Nederlandse Gebarentaal een hoofdletter moeten krijgen,” aldus Iris Wijnen, voorzitter van Dovenschap. “Ik zie mezelf niet als iemand met een beperking, maar als onderdeel van een minderheid. Een groep mensen met een andere taal en cultuur, die in deze samenleving helaas niet voor vol wordt aangezien.”

Er zijn de afgelopen jaren al verschillende pogingen gedaan om NGT wettelijk erkend te krijgen, tot nu toe zonder succes. Er ligt sinds oktober 2016 een wetsvoorstel klaar, maar het is niet duidelijk of en wanneer dat door de Tweede Kamer zal worden aangenomen. Daarom wordt op WereldDovenDag extra aandacht besteed aan dit onderwerp. De vereniging is deze maand een petitie gestart om de Nederlandse regering aan te sporen tot actie, waarvoor inmiddels al bijna 6.000 handtekeningen zijn verzameld.

Door: Redactie Nationale Zorggids