Normal_geld__kluis__sparen

Om fraude met het persoonsgebonden budget (pgb), wil de VVD dat voortaan alleen nog mensen een aanvraag kunnen doen als zij de Nederlandse taal spreken. Reden hiervoor is dat gisteren grootschalige fraude met het pgb aan het licht kwam door een thuiszorgorganisatie dat zorg leverde aan cliënten van voornamelijk Turkse afkomst. De verdachten zijn Nederlanders van Turkse komaf. Dit meldt RTL Nieuws.

De totale omvang van de fraude is tot ergernis van SP-Kamerlid Maarten Hijink niet helemaal duidelijk, maar wordt geschat op miljoenen. Van het pgb-geld is vermoedelijk zo’n 80 procent helemaal niet aan zorg besteed. De gedeclareerde zorg voor dagbesteding of individuele begeleiding werd niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd. Fraude met pgb’s is een groot maatschappelijk probleem omdat het kwetsbare cliënten onthoudt van de zorg die zij nodig hebben, en omdat zorggeld in de zakken van criminelen verdwijnt.

“Misbruik maken van kwetsbare mensen. Fraude en diefstal. Dit is echt te gek voor woorden”, zegt VVD-Kamerlid Sophie Hermans. “We moeten veel strenger kijken die een pgb mag hebben en wie niet.” Daarbij noemt ze de optie om beheersing van de Nederlandse taal als vereiste te stellen voor de aanvraag van een persoonsgebonden budget. “Daarnaast moeten we controleren of mensen wel echt zorg ontvangen, om fraude op te sporen en te ontmoedigen.”

Door: Redactie Nationale Zorggids