Normal_arts-man-betuurder-papier-werk

Een rechter heeft deze week een jongen in het gelijk gesteld die vond dat het UWV niet goed heeft beoordeeld of hij arbeidsvermogen had. De jongeman van 19 jaar heeft PDD-NOS en een laag IQ, maar zou volgens de uitkeringsinstantie wel in staat zijn om in de toekomst te werken. Daarom werd zijn aanvraag voor Wajong afgewezen. Nu blijkt dat de criteria waar het UWV mee meet, mogelijk niet goed genoeg te testen is. Dit meldt Trouw.

“Voor het begrip ‘arbeidsvermogen’ worden veel te algemene criteria gebruikt”, stelt juridisch adviseur Leon de Groot Heupner. “Er ontbreken namelijk maten en getallen over de belastbaarheid. Daardoor kunnen arbeidsbeperkten die het niet eens zijn met hun beoordeling dat nauwelijks weerleggen.” Ook de jongen met PDD-NOS had moeite om aan te tonen dat hij geen arbeidsvermogen heeft. Hij heeft onder andere continu sturing, regulering, toezicht en begeleiding nodig en heeft geen empathie en gewetensontwikkeling.

Het UWV hanteert vier criteria voor het beoordelen van arbeidsvermogen. Iemand moet een taak kunnen doen, een uur aaneengesloten kunnen werken, basale werknemersvaardigheden hebben en ten minste vier uur op een dag te belasten zijn. Maar wat er dan precies onder een taak of werknemersvaardigheden wordt verstaan, is onduidelijk. Het tempo waarop iemand werkt wordt bijvoorbeeld niet meegenomen, maar is wel van belang voor werknemers en werkgevers.

De Vereniging van verzekeringsartsen NVVG vroeg in 2014 al om de criteria te evalueren. Zij vroegen zich af of de maatinstrumenten wel objectief genoeg waren. Om ongelijke behandeling van cliënten te voorkomen, wilden zij meer meetinstrumenten. Met de recente uitspraak van de rechter blijkt dat het UWV zich inderdaad niet altijd voldoende kan verantwoorden in de keuze om iemand wel of geen arbeidsvermogen toe te kennen. “De beoordeling is niet meer dan een ongrijpbare schatting. Het UWV geeft geen enkele onderbouwing bij hun oordeel. Alleen door dure medische-contra-expertise in te zetten, valt het tegendeel aan te tonen”, zegt De Groot-Heupner.

Door: Redactie Nationale Zorggids