Normal_geld__portemonnee__muntgeld

MijnKwaliteitVanLeven.nl, een initiatief van de Patiëntenfederatie Nederland, presenteerde 5 maart de uitkomsten van haar jaarlijks onderzoek naar de informatievoorziening over de keuze voor een pgb (persoonsgebonden budget). Daaruit blijkt dat meer dan een derde van de ondervraagden geen informatie krijgen over de mogelijkheid van een pgb. Vooral de Jeugdwet blinkt hier negatief in uit. Een verslechtering van ruim 6 procent ten opzichte van vorig jaar. Dat meldt Per Saldo.  

Maar ook onder de drie andere wetten Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet (Zvw) is de informatievoorziening verre van optimaal, zegt Per Saldo. Een kwart van de ondervraagden geeft aan geen of weinig informatie te krijgen over het pgb. Met name gemeentes hebben veel moeite met het goed informeren hierover.

Het pgb is het enige instrument dat het mogelijk maakt zelf zorg en ondersteuning te organiseren. Het stelt mensen in staat het leven te leiden waarover zij zelf de regie hebben. Een overgroot deel van de budgethouders (83 procent) geeft aan niet zonder een pgb te kunnen voor het dagelijks functioneren.

Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een pgb, vindt deze trend een zorgelijke ontwikkeling en roept mensen op deelt te nemen aan een aanvullend onderzoek op MijnKwaliteitVanLeven.nl. Met de uitkomsten van dit onderzoek wordt het gesprek met de gemeentes aangegaan hoe deze situatie te verbeteren. 

Door: Redactie Nationale Zorggids