Normal_samenwerking_fusie_handen_schudden

Gehandicaptenorganisatie ’s Heeren Loo in Apeldoorn en Pro Persona voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Arnhem gaan samen werken. Cliënten met psychiatrische problemen en een licht verstandelijke beperking (LVB) kunnen hierdoor beter ondersteund worden. Dit meldt Skipr.

Er werd door beide partijen geconcludeerd dat steeds met cliënten met een licht verstandelijke beperking ook psychiatrische problemen kennen. Het kan dan gaat om angst, trauma’s en psychoses Hierdoor ontstaat een complexe problematiek die lastig te behandeling is omdat de gehandicaptensector en de ggz in Nederland gescheiden werken.

Er is gestart met een uitwisselingsproject waarbij personeel van beide partijen bij elkaar werken en meekijken. Door kennis uit te wisselen kan betere hulpverlening voor de cliënt tot stand komen en is het mogelijk om de behandeling beter aan te laten sluiten op ambulante zorg of langdurige zorg. “Met dit soort uitwisselingen willen we een kwaliteitsslag maken”, aldus Jan te Loeke, regiodirecteur van ’s Heeren Loo. “Onze specialisatie in LVB moet veel meer naar buiten en wij moeten meer kennis van psychiatrische aandoeningen naar binnen halen.” Ook Piet van der Zandt, directeur bij Pro Persona ziet veel heil in de uitwisseling. “Kennis vergroten onder medewerkers is essentieel. Kennis zorgt voor tijdig signaleren, waardoor crisissituaties voorkomen kunnen worden.”

Door: Redactie Nationale Zorggids