Logo_logo_igj_inspectie_gezondheidszorg_en_jeugd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het verscherpt toezicht op Stichting Tragel Zorg opgeheven. De tekortkomingen op de locatie in Clinge zijn grotendeels opgelost. Dit meldt IGJ. 

Op de betreffende locatie verleent Tragel zorg aan cliënten met een lichte tot zeer ernstige verstandelijke beperking. De inspectie zag eerder dat de organisatie en de kwaliteit van zorg onvoldoende voldeden aan de normen waaraan de inspectie toetst. De zorg was onder meer onvoldoende persoonsgericht. Ook vond de inspectie het gebouw ongeschikt voor de bewoners.

Inmiddels zijn de cliënten verhuisd naar een nieuw gebouw. Ook heeft Tragel verbeteringen doorgevoerd in de organisatie en de kwaliteit van zorg. De inspectie heeft Tragel gevraagd om de verbeteringen ook door te voeren op andere locaties. Op de twee andere locaties zag de inspectie dat Tragel hard gewerkt heeft om de zorg te verbeteren.

Wel blijft er op enkele punten aandacht nodig. De inspectie heeft er vertrouwen in dat Tragel de verbeteringen oppakt en blijft de vorderingen volgen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids