Logo_logo-gemeente-amsterdam

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) worden niet altijd goed geholpen door de gemeente Amsterdam. Al is het contact vaak fijn, moeten burgers veel zelf kunnen regelen om in Amsterdam hulp te krijgen. Dit wordt als lastig ervaren door mensen met een LVB, zo blijkt uit onderzoek met zestien ervaringsdeskundigen. Dat meldt het Toezicht Sociaal Domein (TSD). 

De website, brieven en formulieren van de gemeente zijn te moeilijk geschreven. De medewerkers vragen vaak te weinig door en weten onvoldoende welke oplossingsmogelijkheden de gemeente beschikbaar heeft. Ze kunnen mensen met een LVB dan ook niet goed doorverwijzen.

Daarnaast zijn medewerkers aan de telefoon niet altijd respectvol en vriendelijk. En als mensen een e-mail met een vraag sturen, krijgen ze helemaal geen antwoord. Medewerkers van de stadsloketten in Amsterdam blijken overigens wel altijd vriendelijk.

In dit onderzoek van het Toezicht Sociaal Domein hebben mensen met een licht verstandelijke beperking voor het eerst meegewerkt in alle fasen van het onderzoek en hebben zij zelf als mystery-guest de toegankelijkheid uitgetest. Hun ervaringen stonden centraal in het onderzoek. De ervaringen met dit type onderzoek zijn positief; de deelnemende mensen met een licht verstandelijke beperking hebben allen een waardevolle bijdrage geleverd aan het onderzoek. 

Door: Redactie Nationale Zorggids