Normal_rechter_hamer

De gemeente Nijmegen beschuldigde de Rigtergroep van onder meer belangenverstrengeling, zelfverrijking en het zetten van vervalste handtekeningen. De directeur van de zorgorganisatie werd hiervoor hoofdelijk aansprakelijk gesteld. Zij zou de aanstichter zijn van alle problemen bij de Rigtergroep, die nu deels geen zorg meer verleent. De rechtbank vindt echter niet dat het onderzoek van de gemeente voldoende onderbouwd is en stelt de directeur ook niet persoonlijk aansprakelijk. Dat meldt Omroep Gelderland. 

De Rigtergroep zou hebben gefraudeerd met persoonsgebonden budgetten (pgb’s) van cliënten. In een rapport van de gemeente Nijmegen staat dat kwetsbare cliënten de zorg bewust is onthouden en dat er zo een bedrag van 1,1 miljoen euro is opgehaald. Het geld dat eigenlijk besteed moest worden aan cliënten met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problematiek, is uitgegeven aan de huur van dure appartementen.

Nijmegen wilde 1,8 miljoen euro terugzien, maar vermoedelijk krijgt het maximaal 82.000 euro terug. Rigtergroep eist nu geld van de gemeente. Wethouder Frings stelde vorig jaar dat er een diepgaand onderzoek was geweest naar de zorgfraude bij de zorginstelling en dat hij daarom niet anders kon dan ingrijpen. De gemeenteraad vraagt zich af wat hiervan waar is. “Ik ga er als gemeenteraadslid vanuit dat de onderbouwing van de gemeente klopt. Het zou een sterke zaak zijn volgens het college. En nu maakt de rechter er gehakt van. Heeft het college zich gedragen als een olifant in een porseleinkast? De wethouder heeft heel veel uit te leggen”, zegt fractievoorzitter Ammar Selman van de PvdA.

Ook de SP is geschrokken. De partij vraagt zich vooral af hoe het kan dat de huur voor dure appartementen met zorggeld betaald mag worden. Naast de huur, werd ook geld uitgegeven aan dagbesteding. De directeur zette cliënten in om in haar tuin te werken.

Rigterzorggroep heeft drie bv’s, waarvan één nu failliet is verklaard. Een merendeel van de cliënten ontving zorg via deze failliet verklaarde tak, waardoor de rechter hier geen uitspraken meer over kan doen. Slechts een paar cliënten ontvingen zorg via zusterbedrijf R2 B.V.. Een geluk voor de gemeente dat dit bedrijf nog niet failliet is, want zo kan het in de rechtbank zeker vier dossiers van cliënten verklaren en onderbouwen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids