Normal_blindegeleidehond_-_blind_-_hulphond

Steeds meer gemeenten kiezen voor het shared space concept voor steden en dorpen, maar vergeten daarbij dat dit tot gevaarlijke situaties kan leiden voor mensen met een beperking. Bij shared space maken alle weggebruikers gebruik van dezelfde ruimte, zonder afzonderlijke rijbanen, fiets- en voetpaden. Vooral mensen met een visuele beperking en zij met een hulphond, ervaren die plekken als gevaarlijk. Dit meldt Dagblad van het Noorden.

Het concept is bedacht door de Fries Hans Monderman, die het zag als een manier waarop weggebruikers weer met elkaar moeten communiceren en moeten samenwerken. Maar bij de uitvoering wordt vaak niet voldoende gedacht aan mensen met een beperking. Dan kan het gaan om iemand in een rolstoel, iemand met een verstandelijke beperking en mensen met een visuele of auditieve beperking. Zij kunnen niet altijd oogcontact maken met anderen, en kunnen hierdoor in gevaarlijke situaties terechtkomen.

Moeilijk voor hulphonden

Zo is het voor hulphonden bijvoorbeeld erg moeilijk om hun baasje veilig aan de overkant van de straat te krijgen. “De hond heeft geleerd om op de stoep te lopen en gebruikt daarbij de trottoirband, gemarkeerd door een hoogteverschil, als herkenningspunt”, zegt Marlia Oosterhof, trainer van blindegeleide- en hulphonden in Koekange. “Het is een misverstand dat een geleidehond de weg weet of kan aangeven wanneer zijn baas veilig over kan steken.”

Naast de andere weggebruikers staan er ook vaak auto’s geparkeerd en staan terrasmeubilair en reclameborden op de looproute. Het zou zo kunnen zijn dat mensen met een visuele beperking maar ook ouderen dit soort gebieden in hun stad of dorp vermijden. Dat kan tot een sociaal isolement leiden. Het zou dan ook verstandig kunnen zijn als gemeenten advies inwinnen van inwoners met een beperking, of samenwerken met een organisatie die daar advies in kan geven.

Door: Redactie Nationale Zorggids