Normal_handicap__rolstoel__kind__speciaal_onderwijs__beperking

In de ene gemeente worden kinderen met een beperking vaker afgewezen voor de langdurige zorg dan in andere gemeenten. Vooral in Nieuwegein, Leeuwarden of Groningen hebben ouders die hiervoor een verzoek indienen een grotere kans om afgewezen te worden dan elders. In de gemeente Almere wordt 21 procent van de aanvragen afgewezen en in Nieuwegein, Leeuwarden en Groningen 44 procent. Dit meldt De Monitor. 

“Een aantal ouders vraagt, na verwijzing van de gemeente, een indicatie aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en krijgt nul op het rekest, omdat het eigenlijk zorg is die vanuit de gemeente gefinancierd moet worden of vanuit de Zorgverzekeringswet en zo’n kastje-naar-de-muur-ervaring is voor ouders vreselijk”, zegt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Het komt erop neer dat ouders tussen de verschillende zorgwetten komen te zitten.

De Jonge is daarom om de tafel gaan zitten met CIZ om hiervoor afspraken te maken.  Is er een gemeente die veel langdurige zorg afwijst, dan is het aan CIZ om te achterhalen waarom dat zo is. Frank Bluiminck, directeur Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), vermoedt dat er simpelweg te weinig kennis over de zorgsystemen is bij gemeenten. Een ambtenaar in de ene gemeente is daar soms beter op de hoogte dan een ambtenaar in de andere. Een hardnekkig kennistekort, noemt Bluiminck het. 

Aan de andere krant vreest hij ook dat er financiële motieven zijn om mensen die langdurige zorg nodig hebben af te wijzen. Gemeenten wijzen mogelijk mensen met complexe problemen af om zo niet op te hoeven draaien voor de hoge kosten. Die patiënten zijn dan genoodzaakt om de oplossing bij de Rijksoverheid te zoeken die het budget voor de Wet langdurige zorg in handen heeft. Hulp via de Jeugdwet gaat via gemeenten en hulp via de Zorgverzekeringswet via zorgverzekeraars. 

Door: Redactie Nationale Zorggids