Normal_normal_handicap__rolstoel__kind__speciaal_onderwijs__beperking

Te veel kinderen met een beperking of chronische ziekte krijgen niet het onderwijs dat bij hen past. De aansluiting tussen onderwijs en zorg moet veel beter. Ook is het nog te lang wachten op een actieplan voor inclusief onderwijs, een van de verplichtingen uit het VN-verdrag Handicap. Dit schrijven Ieder(in) en Per Saldo in een brief aan de Tweede Kamer. Zij vragen om meer actie van de minister van Volksgezondheid en de minister van Onderwijs. Dit meldt Ieder(in). 

Belofte in het regeerakkoord: het moet makkelijker

In het regeerakkoord staat expliciet dat de combinatie van passend onderwijs en zorg vanuit verschillende financieringsbronnen en dat het regelen van zorg in onderwijstijd, eenduidiger en eenvoudiger moet worden. De noodzaak van die verbetering blijkt uit de dagelijkse worsteling van de vele ouders die vanuit zes verschillende wetten en bij een grote hoeveelheid loketten, zorg en ondersteuning onder schooltijd proberen te organiseren.

Beide ministers moeten haast maken met de beloofde maatregelen, zodat de acute problemen in het onderwijs zo snel mogelijk kunnen worden opgelost. Bijzondere aandacht is daarbij nodig voor goede samenhang tussen uitvoering van de Jeugdwet en zorg en ondersteuning op school.

Inclusief onderwijs

Het VN-verdrag Handicap verplicht de overheid tot het realiseren van een inclusief onderwijssysteem. Hierin worden te weinig stappen gezet, vinden de briefschrijvers. In plaats van beleid voor het gehele onderwijs, zien we dat er in de begroting slechts geld wordt uitgetrokken voor specifieke doelgroepen, binnen het passend onderwijs. Ook is er nog altijd geen actieplan voor de verwezenlijking van inclusief onderwijs ontwikkeld.

Ieder(in) en Per Saldo wijzen de minister op zijn verplichting om, samen met ervaringsdeskundigen, een concreet actieplan voor inclusief onderwijs te maken. Hierbij kan ook naar kennis uit het buitenland worden gekeken, waar al veel meer ervaring is met inclusief onderwijs.

Door: Redactie Nationale Zorggids