Normal_rolstoel_beperking_handicap_2

Gemeenten werken niet hard genoeg aan het creëren van werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking, zo blijkt uit een nieuw rapport van onderzoeksbureau Berenschot. Gemeenten begeleiden meer mensen dan voorheen naar werk, maar lopen flink achter op het aantal verwachte werkplekken dat is neergepend toen de Participatiewet in 2015 van kracht ging. Dit melden Trouw en Berenschot. 

Het gaat economisch gezien goed met Nederland. En juist daarom zouden gemeenten nu hun kans moeten pakken om mensen met een beperking aan het werk te krijgen. “Anders komen deze mensen mogelijk nooit meer uit de bijstand”, aldus Berenschot.

Nu is de tijd om mensen uit de bijstand te krijgen, vind ook Christien Bronda, directeur participatie bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Immers, de huidige hoogconjunctuur duurt nog één jaar. Dat betekent tegelijkertijd dat gemeenten nog krap een jaar hebben om hun cijfers op peil te krijgen.

Halfslachtige decentralisatie

Uit het rapport van Berenschot blijkt bovendien dan het doel van één regeling voor meerdere groepen niet helemaal is geslaagd. De schuld ligt niet in zijn geheel bij gemeenten, want die hebben de afgelopen paar jar ook meer moeten doen met minder geld. Zodoende zijn er tot nu toe onvoldoende mensen met loonkostensubsidie aan de bak gekomen en blijft ook het aantal nieuw beschutte banen achter. Tot op heden zijn 41 gemeenten erin geslaagd om het verwachte of een groter aantal loonkostensubsidies te verstrekken.

'Snap waarom gemeenten achterlopen'

Aart van der Gaag van het 100.000-banenproject snapt wel dat de decentralisatie niet voorspoedig is verlopen. Naast dat gemeenten plotseling meer werk kregen en dat met minder geld moesten doen, had de overheid de overdracht anders moeten doen. Iedere gemeente heeft zonder eenduidige overdracht een eigen werkwijze ontwikkeld. Volgens van der Gaag zijn er voldoende geschikte banen, bijvoorbeeld in de horeca of schoonmaak waar mensen met een arbeidsbeperking goed in zouden kunnen functioneren. 

Door: Redactie Nationale Zorggids