Logo_logo_s_heeren_loo

Tactus Verslavingszorg en zorgaanbieder voor mensen met een verstandelijke beperking ’s Heeren Loo gaan hun krachten bundelen. Met de samenwerking willen zij mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb) ondersteunen als zij ook verslavingsproblemen hebben. Mensen met een verstandelijke beperking hebben een verhoogd risico om verslaafd te raken. Dit meldt ’s Heeren Loo.

Afgelopen dinsdag is een intentieverklaring ondertekend door beide partijen om de samenwerking aan te gaan. Zij hopen de zorg aan mensen met een lvb op deze manier effectiever te maken. Nog vaak valt deze doelgroep tussen wal en schip omdat er gewerkt wordt vanuit verschillende disciplines. Het gaat dan om verslavingszorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg (ggz) en justitie. Door de krachten te bundelen kan worden ingezet op preventie en een effectieve aanpak van problematisch middelengebruik onder de doelgroep.

Verhoogd risico op verslaving

Zo gaan beide partijen de kennis over hun vakgebied delen. Dat leidt er toe dat zij elkaar zo goed mogelijk kunnen ondersteunen bij het begeleiden van de cliënt. Dat is nodig, want mensen met een verstandelijke beperking hebben een verhoogd risico om verslaafd te raken. Ook zijn de gevolgen van zo’n verslaving bij de doelgroep groter. Dit zou mogelijk te maken kunnen hebben met het feit dat de doelgroep moeite heeft om kennis en ervaringen over te nemen vanuit leerprocessen naar nieuwe situaties.

Door: Redactie Nationale Zorggids