Normal_portemonnee_geld

De eerste maand van het nieuwe jaar is voorbij en enkele gemeenten merken dat er sprake is van een stijging van het aantal Wmo-cliënten. Een paar gemeenten hebben alvast de eigen bijdrage voor Wmo-maatwerkvoorzieningen verlaagd of helemaal opgeheven. Of de toename van het aantal cliënten hierdoor komt is niet altijd duidelijk. Sinds 1 januari van dit jaar is het nieuwe abonnementstarief in de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) geïntroduceerd en daardoor zullen ook flink meer Wmo-cliënten zich melden, zo vrezen gemeenten. Dit meldt Binnenlands Bestuur. 

Enkele tientallen gemeenten schrapten de eigen bijdrage of verlaagden het bedrag om zorgmijding onder hulpbehoevenden te voorkomen. De gemeente Zaanstad ging in 2015 met een plafond voor eigen bijdragen werken, Ede en Gouda verlaagden twee jaar geleden het marginale inkomensafhankelijk tarief en Raalte hanteert sinds 2017 een generieke korting op de eigen bijdrage. En dan zijn er nog gemeenten die de eigen bijdrage helemaal stopzetten.

Of dit tot een toename van cliënten heeft geleid, is niet bij alle gemeenten even duidelijk. De gemeente  Gemert-Bakel vermoedt van wel. Drechtsteden denkt dat ook, maar stelt dat de stijging niet alleen komt door de acties rondom de eigen bijdrage. Raalte ziet wel een toename van het aantal cliënten, maar durft niet te stellen dat een lagere eigen bijdrage hierin een rol heeft gespeeld. Helmond, Ede en de regio Meijerij zien geen sterke toename in het aantal Wmo-aanvragers

De gemeenten verwachten dat het Wmo-abonnementstarief een heel ander effect teweegbrengt. “De korting die wij hebben verleend, leverde vooral financieel gewin op voor de inwoners vin de lagere inkomensklasse. Hiermee kan ook geen vergelijking worden gemaakt met het abonnementstarief dat een voordeel oplevert voor inwoners in een hogere inkomenscategorie. Juist deze groep inwoners koos er eerder voor om een voorziening zelf te betalen”, zegt de gemeente Raalte. Andere gemeenten, waaronder Gouda en Ede, zijn ook tegen het abonnementstarief. Niet omdat ze niet nog meer zorg willen leveren, maar omdat de Wmo hiermee niet meer uitgaat van de eigen verantwoordelijkheid van de mens. 

Door: Redactie Nationale Zorggids