Normal_rolstoel_oudere_bejaarde_handicap

Vorige week heeft de Tweede Kamer ingestemd met een motie van Kamerleden Raemakers, Renkema, Peters en Van Brenk die ervoor zorgt dat studenten die een arbeidsbeperking hebben voortaan in iedere gemeente gelijk behandeld zullen worden en een eerlijke bijdrage zullen ontvangen. Dit meldt de Landelijke Studentenvakbond (LSVb).

LSVb-voorzitter Carline van Breugel: “Momenteel is er veel ongelijkheid met betrekking tot de individuele studietoeslagen omdat deze afhankelijk is van waar de student woont. Met deze motie worden procedures, aanvullende eisen en de hoogte van de toeslag voor alle studenten met een functiebeperking gelijk getrokken. Dit is een belangrijke stap!”

Studietoeslag verdubbelt

Nu ontvangt een student met een arbeidsbeperking gemiddeld 110 euro per maand. Dankzij de motie gaan studenten meer dan het dubbele; ongeveer 300 euro per maand ontvangen. Eerder onderzoek van de LSVb toonde aan dat de hoogte van de toeslagen momenteel enorm verschilt per gemeente. Zo ontvangen studenten in Heerlen bijvoorbeeld 10 keer minder (31 euro per maand) dan studenten in Zwolle (310 euro per maand). Ook hanteerden de gemeenten verschillende aanvullende eisen en aanvraagprocedures. De maandelijkse toelage wordt met deze motie in alle gemeenten gelijkgesteld aan de studieregeling uit de Wajong, die voor deze studenten gold voor het invoeren van de individuele studietoeslag.

Geld moet bij student terechtkomen

Naast het opheffen van de regionale verschillen moet deze motie er ook voor zorgen dat het geld, bedoeld voor deze studenten, daadwerkelijk bij hen terechtkomt. Uit een rapportage van Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bleek namelijk dat er van de 53 miljoen die in de jaren 2015-2017 beschikbaar was voor studenten met een arbeidsbeperking, 50 miljoen op de plank is blijven liggen. Dit komt naast de verschillen in de hoogte van de toeslag door het gebrek aan goede voorlichting over deze regeling waardoor studenten niet bekend zijn met de toeslag. Van Breugel: “We zijn blij dat de politiek nu handelt en opkomt voor deze studenten. Nu moet staatssecretaris Van Ark er nog voor zorgen dat studenten die recht hebben op de toeslag de regeling weten te vinden.”

Door: Nationale Zorggids