Normal_logo_menzis_logo

Tot 8 april 2019 kunnen verenigingen, stichtingen, coöperaties of andere (niet commerciële) organisaties een initiatief op het gebied van leefkracht en/of zorginnovatie indienen bij het MenzisFonds. De Ledenraad en leden van Menzis kiezen welk projecten financiering krijgen. Regionale projecten maken kans op maximaal 5.000 euro. Voor landelijke projecten geldt een maximumbudget van 10.000 euro. Dit meldt Menzis. 

Het MenzisFonds is in 2018 gestart om lokale of regionale initiatieven met een maatschappelijke insteek te ondersteunen. Zo kan Menzis samen met maatschappelijke organisaties werken aan het verbeteren van de leefkracht en innovatie van de zorg.

De uitgangspunten zijn laagdrempelig, kleinschalig en dichtbij de verzekerde. In de regio’s Achterhoek, Groningen, Midden (Arnhem, Gelderse Vallei en Rivierenland), Twente en West (Den Haag) is de komende drie jaar een fonds beschikbaar van 25.000 euro beschikbaar. Daarnaast is 30.000 euro per jaar beschikbaar voor projecten in heel Nederland.

Rijnstate Vriendenfonds

In 2018 hebben 29 projecten een financiële bijdrage van Menzis ontvangen. Een van deze projecten betrof het Rijnstate Vriendenfonds. Dankzij een bijdrage van 5.000 euro kunnen longpatiënten in Rijnstate vanuit een rolstoel of gewone stoel met een zogenaamd fietslabyrint door de straten van Arnhem, Londen, Tokio of langs het Gardameer fietsen.

Survivaltocht voor gehandicapten

Stichting GOAL heeft met de ontvangen 5.000 euro een survivaltocht voor gehandicapten georganiseerd. De tocht werd ondersteund en gecoacht door de Politie Twente. Stichting GOAL: “Met de bijdrage van Menzis was het aantal deelnemers dit jaar dubbel zo groot en konden we ook rolstoelers met een taxi laten komen. Het gevoel van saamhorigheid werd hierdoor nog groter.”

Hoe werkt het?

Tot 8 april 2019 kunnen organisaties een aanvraag indienen bij het MenzisFonds. Voor elk maatschappelijk initiatief is maximaal 5.000 euro aan budget. Dit betekent dat per regio minimaal vijf projecten gefinancierd kunnen worden. Naast de regionale fondsen is er een landelijk fonds van 30.000 euro. Op dit fonds kunnen grotere, landelijke projecten met een maatschappelijke insteek een beroep doen. Hiervoor geldt een maximumbudget van 10.000 euro per initiatief.

Door: Nationale Zorggids