Logo_stichting_plots-_en_laatdoven_logo

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden opent vrijdag 22 maart het congres Let’s Connect van de Stichting Plots- en Laatdoven in Doorn. Stichting Plots- en Laatdoven zet zich in voor mensen die plotseling of geleidelijk doof zijn geworden en voor zwaar slechthorenden. Dit doet zij door middel van voorlichting, het bevorderen van onderzoek, de organisatie van activiteiten en het in contact brengen van lotgenoten. Dit meldt Koninklijk Huis.

Prinses Margriet opent het meerdaagse internationale congres ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum van Stichting Plots- en Laatdoven. Prinses Margriet woont enkele presentaties bij en bezoekt stands van organisaties die zich bezighouden met plots- en laatdoofheid. Ook spreekt zij met plots- en laatdoven.

Naar schatting zijn er 9.000 mensen die plotseling, of in relatief korte tijd, doof zijn geworden. Jaarlijks komen daar ongeveer 70 mensen bij.

Door: Nationale Zorggids