Normal_rolstoel_beperking_handicap_2

Op internet is het wijzigingsvoorstel van de Participatiewet en Ziektewet gepubliceerd. Dit in verband met een breed offensief, zo meldt Rijksoverheid. 

Het kabinet heeft een breed offensief gelanceerd om mensen met een beperking aan het werk te helpen. Het is daarom wenselijk wijzigingen aan te brengen in de Participatiewet en Ziektewet, zoals het vereenvoudigen en verbeteren van het instrument loonkostensubsidie en van passende ondersteuning aan belanghebbenden. Ook wordt bevorderd dat werken loont voor mensen die in deeltijd met behulp van loonkostensubsidie werken.

Een ieder die via www.internetconsultatie.nl een reactie op het wijzigingsvoorstel wil geven, mag dat doen. De einddatum van de consultatie is 4 juni 2019. 

Door: Nationale Zorggids