Normal_rekenmachine_geld

Minister Hugo de Jonge waarschuwt voor de stijgende zorgkosten en wil weten wat er nodig is om deze te beteugelen. Hiernaar laat hij onderzoek doen en hij wil dat de Tweede Kamer ook initiatief toont en zelf met oplossingen komt. Dit meldt de Telegraaf. 

De zorguitgaven staan momenteel op 71 miljard euro, exclusief zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), jeugdzorg en eigen betalingen. Reken je deze zorgposten wel mee, dan komen de kosten op 85 miljard euro. Een gemiddelde volwassene is op jaarbasis ongeveer 5.490 euro kwijt aan de zorg.

Pijnlijke besluiten door volgend kabinet

De Jonge vreest voor een verdere groei van de zorgkosten en wil daarom weten waarop het (toekomstige) kabinet kan bezuinigen. Hij sluit niet uit dat enkele pijnlijke besluiten genomen moeten worden, maar dat is aan het volgende kabinet. De zorgminister heeft inmiddels een commissie in het leven geroepen die de zorg voor thuiswonende ouderen in kaart moet brengen en de Sociaal Economische Raad (SER) wil weten wat de stijgende zorguitgaven betekenen voor de economie en arbeidsmarkt. “Daarbij is de SER gevraagd zijn visie te geven op de grenzen waarbinnen de zorguitgaven zich kunnen ontwikkelen”, aldus De Jonge.

Door: Nationale Zorggids