Normal_rolstoel_handicap

In 2018 werd 6,7 miljard euro aan Wlz-instellingszorg voor gehandicapten uitgegeven. De Wlz-zorg thuis kostte 2,3 miljard euro. Van de ruim 6 miljard euro die aan Wlz-gehandicapten instellingszorg wordt besteed, gaat het meeste geld (86 procent) naar de verstandelijk gehandicaptenzorg. De gemiddelde instellingskosten voor zintuiglijk gehandicapten zijn het hoogst (97 duizend euro). Voor licht verstandelijk gehandicapten zijn de gemiddelde instellingskosten per cliënt een stuk lager (63 duizend euro). Dit meld Vektis.

 

Verstandelijk gehandicapten

Op 1 januari 2018 wonen 73.400 mensen met een beperking in een instelling. Dit aantal is redelijk stabiel in vergelijking met eerdere jaren. Verreweg de meeste gehandicapten (63 duizend) die in een instelling wonen zijn verstandelijk beperkt. Zij wonen verspreid over 350 locaties in Nederland. Amsterdam kent de meeste intramurale verstandelijk gehandicapten (1.600) gevolgd door Tilburg (1.480) en Rotterdam (1.410).
 
900 cliënten met een licht verstandelijke handicap woonden op 1 januari 2018 in een instelling. Ten opzichte van 1 januari 2015 laat deze groep gehandicapten relatief de grootste daling zien. Daarnaast wonen er 200 cliënten in Wlz- instelling vanwege een sterk gedragsgestoorde verstandelijke beperking.
 

Lichamelijk en zintuiglijk gehandicapten

Ruim 7.000 mensen wonen in verband met een lichamelijke handicap in een instelling. In Sudwest-Fryslan zijn de meeste van dit soort instellingen, namelijk zeven. 2.100 mensen verblijven vanwege een zintuiglijke handicap in een zorginstelling. Er zijn in Nederland 26 gemeenten met 1 of meer instellingen waar zintuiglijk gehandicapten intramurale Wlz-zorg kunnen ontvangen. In de gemeente Utrechtse Heuvelrug wonen de meeste intramurale zintuiglijk gehandicapten (330). De top 3 wordt verder aangevoerd door Tynaarlo (180) en Vught (160).
 
Door: Nationale Zorggids