Normal_braille__blind__slechtziend

Gisteren is in het Kinderboekenmuseum in Den Haag het eerste TastTasje voor jonge blinde en slechtziende kinderen gepresenteerd. Lily Knibbeler, algemeen directeur van de Koninklijke Bibliotheek, reikte het tasje uit aan vier, speciaal voor deze gelegenheid, aanwezige peuters. Het TastTasje is bedoeld om ouders van kinderen met een visuele beperking te informeren en te stimuleren om hun kind van jongs af aan kennis te laten maken met voelboekjes en andere aangepaste leesvormen, zoals audio en braille. Dit meldt Passend Lezen.

Het TastTasje is in samenwerking met Koninklijke Visio ontwikkeld met medewerking van Bartiméus. Het sluit aan op het Nederlandse BoekStart, waarmee het belang van lezen van jongs af aan aangemoedigd wordt. Ouders met een blind of ernstig slechtziend kind (0-6 jaar), kunnen het TastTasje gratis aanvragen bij Passend Lezen.

TastTasje stimuleert (voor)lezen voor kinderen met een visuele beperking

Voor alle kinderen is het belangrijk en fijn om op jonge leeftijd in aanraking te komen met kinderboeken. Als een kind slechtziend of blind is, zijn voorlezen én het ontwikkelen van de tastzin heel belangrijk. Tijdens het voorlezen van de tastboekjes ontdekken de kinderen met hun vingers de tastbare plaatjes. Door de teksten in braille kunnen kinderen op een laagdrempelige manier kennismaken met het bestaan van het brailleschrift. Tastboeken stimuleren leesplezier en dat is belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen met een visuele beperking en kennis van de wereld om hen heen.

Het TastTasje kent twee uitvoeringen; één voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 3 jaar en één voor kinderen van 3 tot 6 jaar. De inhoud bestaat uit:

- Een voelboekje voor (zeer) jonge kinderen
- Een informatieboekje met voorbeelden hoe ouders de tastvaardigheden van hun kind kunnen stimuleren. Dit is ook van belang voor het mogelijk later leren lezen van braille
- Informatie over de producten en diensten van Passend Lezen, zoals VoeljeBoekje en brailleboekjes voor kinderen
- BoekStart-cd De Voorleestrom

Het wordt gratis beschikbaar gesteld door de Koninklijke Bibliotheek in samenwerking met Bibliotheekservice Passend Lezen en BoekStart. Meer informatie over TastTasje via de website: www.passendlezen.nl/Tasttasje.

Door: Nationale Zorggids