Normal_oudere_dementie

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de kleinschalige woonboerderij Bij de Keien een aanwijzing gegeven. De veiligheid van de bewoners van de zorgboerderij, voornamelijk mensen met dementie, is volgens de inspectie in gevaar. Dit meldt IGJ. 

Er zijn tekortkomingen op het gebied van persoonsgerichte zorg, deskundige zorgverlening, sturen op kwaliteit en veiligheid en medicatieveiligheid. De directie lijkt de kwaliteit en veiligheid van de zorg niet in beeld te hebben en stemt de deskundigheid van de zorgverleners onvoldoende af op de complexe doelgroep. Al met al leidt dit tot onvoldoende kwaliteit van zorg, wat voor ernstige risico’s in de zorgverlening zorgt.

Geen nieuwe cliënten 

In de aanwijzing geeft de inspectie aan welke maatregelen een zorgaanbieder moet nemen om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Bij de Keien moet binnen één maand de medicatieveiligheid op orde hebben. Binnen drie maanden moet de organisatie de deskundigheid en inzet van zorgverleners op orde hebben en ook de sturing op kwaliteit en veiligheid voor elkaar hebben. De instelling mag geen nieuwe cliënten aannemen totdat de tekortkomingen zijn opgeheven. Voldoet Bij de Keien niet tijdig aan de aanwijzing, dan kan een boete volgen. 

Door: Nationale Zorggids