Normal_bureau_dokter_arts_medisch

Huisartsen en huisartsenposten zijn steeds minder bereid om afspraken te maken voor cliënten in de Wet langdurige zorg. Hierover ontvangt Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) regelmatig meldingen. De vereniging vreest dat de kwaliteit en toegang tot zorg hierdoor in gevaar komt. Dit meldt VGN. 

Deze maand publiceerde de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) de leidraad ‘Algemeen medische zorg voor verstandelijk gehandicapten in VG zorginstelling’. Daarin staat dat de huisarts medische zorg verleent aan een ieder die thuis woont. Hier vallen cliënten die in een woonvorm of instelling wonen niet onder. Huisartsen mogen hier wel zorg verlenen, maar onder randvoorwaarden. VGN ondersteunt deze leidraad niet. 

Huisartsenzorg valt onder algemene medische zorg en iedereen zou daar volgens VGN van gebruik moeten kunnen maken, ook kwetsbare doelgroepen. Mensen met een verstandelijke beperking krijgen regelmatig met de arts verstandelijk gehandicapten te maken, maar hij is niet opgeleid tot huisarts en is er daarom ook niet voor de basiszorg. VGN wil van gehandicaptenzorgaanbieders weten wat hun ervaringen zijn.

Door: Nationale Zorggids