Logo_fnv_logo

Omdat de Participatiewet bijna vijf jaar bestaat, gaat de Tweede Kamer hierover in gesprek. FNV organiseert bijeenkomsten onder meer voor mensen die in de Participatiewet zitten en ondanks verscheidene trajecten nog steeds geen betaalde baan hebben. Ook is de vakbond op zoek naar positieve verhalen over gemeenten, beschut werk of garantiebanen. Zo kan de Kamer ook evaluatiepunten meenemen die door de burger zelf zijn aangedragen. Dit meldt FNV. 

Werknemers in de Wet Sociale Werkvoorziening zullen niet veel baat hebben bij de bijeenkomsten, omdat zij onder die noemer voorzien zijn. Wel zoekt FNV werkzoekenden en werknemers die onder de Participatiewet vallen. In sommige regio’s zijn de bijeenkomsten al van start gegaan, maar in alle regio’s is nog volop kans om één te bezoeken. Alle data en locaties vind je hier

Door: Nationale Zorggids