Normal_budget_geld_bezuinigingen

Ondanks het feit dat 77 gemeenten vorig jaar extra geld hebben gekregen uit een zogenoemde stroppenpot, kampen gemeenten dit jaar opnieuw met forse tekorten in de jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De stroppenpot, die een aantal gemeenten met een fors tekort eenmalig extra geld uitkeerde, heeft niet geleid tot betere financiën over de afgelopen jaren. Dit meldt Binnenlands Bestuur.

Over 2016 en 2017 zijn forse bedragen uitgekeerd vanuit de stroppenpot. In totaal werd er een bedrag van 200 miljoen euro uitgekeerd naar gemeenten in financiële nood. Dit eenmalige bedrag zou er voor moeten zorgen dat gemeenten hun tekort konden oplossen en financieel gezond aan het nieuwe jaar konden beginnen. Dat blijkt echter niet het gewenste resultaat te hebben gehad. Ook dit jaar hebben veel gemeenten een tekort in de zorgvoorzieningen voor jongeren en de Wmo.

Financiële gevolgen voor nieuwe regels

De overheid zou structureel meer geld beschikbaar moeten stellen, zo vinden de gemeenten. De eenmalige toekenning van wat extra geld uit de stroppenpot heeft er niet toe geleid dat er dit jaar geen of minder tekorten zijn. Bovendien zou de overheid moeten erkennen dat de regels die zij opleggen, financiële gevolgen hebben voor de gemeenten. Het gaat dan bijvoorbeeld over het Wmo-abonnementstarief dat dit jaar is gestart. Hierdoor betalen gebruikers niet langer naar inkomen, maar een vast bedrag per maand. Gemeenten kunnen nu geld mislopen omdat het abonnementstarief in bepaalde gemeenten veel minder geld opbrengt dan de vroegere regeling waarbij naar het inkomen van de gebruiker werd gekeken.

‘Structureel geld erbij’

Gemeenten vrezen voor de gevolgen op zowel korte als lange termijn. Marc Rosier, wethouder van Zoetermeer, stelt dat de financiën op de lange termijn niet sluitend zijn. “Dit komt vooral doordat het rijk gemeenten onvoldoende geld geeft om hun taken uit te voeren.” Een woordvoerder van de gemeente Leeuwarden spreekt van een vergelijkbare situatie. “Er wordt een te groot beslag op de gemeentelijke begroting gedaan waardoor de bredere taken van de gemeente in gevaar komen.” Het is volgens de woordvoerder noodzakelijk om de budgetten voor de gemeente structureel te verhogen.

Door: Nationale Zorggids