Normal_scootmobiel__oudere__invalide

Gemeente Zwolle moet bezuinigen op de kosten voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), waar onder andere rolstoelen en scootmobielen uit worden betaalt, maar de kosten lijken juist te stijgen. Wethouder Klaas Sloots zei eerder kritisch te kijken naar de uitgaven van de gemeente, maar kan er niet langer omheen dat er juist geld bijgelegd moet worden in plaats van te bezuinigen. De vergrijzing en de langere levensverwachting van inwoners met een beperking stijgen, waardoor zij ook vaker een beroep doen op de voorziening. Dit meldt Algemeen Dagblad.

De gemeente zal naar verwachting de komende jaren ongeveer een bedrag van 950.000 euro kwijt zijn voor de Wmo, waar een verscheidenheid aan hulpmiddelen uit betaald wordt. De vergrijzing zou hier mee te maken hebben en ook het feit dat steeds meer ouderen langer thuis blijven wonen, op wens van de overheid. Om dat te realiseren, hebben ze vaak hulpmiddelen nodig in en om huis. Ook jongeren met een beperking hebben een steeds langere levensverwachting, wat er in resulteert dat deze doelgroep ook meer een beroep doet op de Wmo.

Terug naar één aanbieder van hulpmiddelen

Er zal gekeken worden naar andere gemeenten hoe zij het probleem van de stijgende Wmo opvangen. Het plan is om in 2020 900.000 euro te besparen, een bedrag dat bijna gelijk staat aan de complete kosten van de Wmo. Hoe dat gerealiseerd gaat worden, is nog niet duidelijk. Wel wil wethouder Sloots terug naar één aanbieder van hulpmiddelen in de stad. Dit is sinds kort twee, aangezien er grote ontevredenheid was over Welzorg, die tot voor kort de enige aanbieder was in Zwolle. Inwoners kunnen nu ook terecht bij Meyra. De coalitie- en oppositiepartijen zijn dan ook verbaasd over het plan van de wethouder om weer terug te gaan naar één aanbieder van hulpmiddelen.

Door: Nationale Zorggids